Sociala sektorn samlas 13/10
13 sep | 2004
Den 13 oktober samlas ett större antal företrädare för de socialt inriktade ideella organisationerna för att diskutera hur ett nytt samhällskontrakt skulle kunna se ut. Den som inte fått inbjudan kan anmäla sig här på hemsidan.
Ett antal företrädare för socialt inriktade ideella organisationer har inbjudits att diskutera en gemensam strategi för att uppnå en bättre situation än dagens. Om du inte sett inbjudan kan du anmäla dig här på hemsidan.

Läs mer här