Socialdemokraterna och det civila samhället
09 apr | 2013
Vid Socialdemokraternas kongress kom flera beslut som har med det civila samhället att göra, och där partiet pekar ut riktningen för vilken utveckling de vill se på området.

Vid Socialdemokraternas kongress i helgen kom en hel del nyheter som har med det civila samhället att göra. Dels lyfte partiet i Framtidskontraktet att de vill skapa goda förutsättningar för det civila samhället. I Partiprogrammet påpekar man också vikten av att skapa goda utvecklingsvillkor för civilsamhället då "Den förändringskraft som uppstår när människor möts till gemensam handling måste ha en avgörande roll i samhällsbygget"

Dessutom lyfter Socialdemokraterna fram att civilsamhället genom sina verksamheter kan balansera marknadskrafterna och ställa krav på den politiska makten. Man pekar också på möjligheten att offentliga aktörer och idéburna kan ingå partnerskap - det Forum kallar Idéburet Offentligt Partnerskap.

 Du hittar länkar till både Framtidskontraktet och det nya Partiprogrammet här. Läs mer!