Socialt arbete går hand i hand med idrott - Forum besöker FC Rosengård
02 nov | 2017
Går det egentligen att förena olika syften i en och samma förening? Och vad har arbetsmarknadsfrågor och samhällsetablering med fotboll att göra? Forum har besökt FC Rosengård i Malmö, ett tydligt bevis på att dessa saker har väldigt mycket med varandra att göra.

FC Rosengård är en fotbollsklubb som i år blir 100 år. En klassisk idrottsförening med omfattande idrottsverksamhet för både kvinnor och män. Och samtidigt en socialt inriktad organisation inom civilsamhället med flertalet projekt med fokus på att hitta vägar in i samhället för de som står utanför.

– Genom vår fotbollsverksamhet i Rosengård möter vi många barn och ungdomar men också deras föräldrar och äldre syskon. I början av 2000-talet var andelen som förvärvsarbetade i Rosengård mycket låg, exempelvis var endast nio procent av de vuxna som bodde på Herrgården (en del av Rosengård) förvärvsarbetande. Människorna fick förtroende för oss och började ställa frågor om vägar in i samhället. Det drev oss till att starta det första arbetsmarknadsprojektet, berättar Filippa Engstrand som är verksamhetschef för projektet Boost by FC Rosengård.

Grundtanken med Boost by FC Rosengård är att ge unga människor ett individualiserat stöd som gör att de snabbare kommer in i arbetslivet eller börjar studera igen. Verksamheten har genom olika projekt drivits sedan 2003 och uppvisar imponerande resultat. Cirka sju av tio ungdomar blir självförsörjande under sin tid i Boost by FC Rosengård, och varje arbetsdag lämnar två ungdomar verksamheten för att börja arbeta eller studera. Det tar i genomsnitt cirka fyra månader för deltagarna att fullfölja projektets verksamhet.

– När vi började trodde vi att vi skulle lägga mest tid på att matcha individer med företag i vårt nätverk, men så blev det inte, fortsätter Filippa Engstrand.

Filippa och den biträdande verksamhetschefen Madeleine Timmerby förklarar för oss att det som verkligen tar tid och som man får lägga mest energi på är att möta varje individ just där de är. På Boost by FC Rosengård möter man medarbetare som hjälper ungdomar att vända hopplöshet och passivitet till framtidstro, och man möter ungdomar som arbetar mot sina uppsatta mål. Det är nödvändigt att stärka och bygga upp varje individ för att sedan kunna lotsa dem till arbetsgivare, utbildningar eller annat lämpligt stöd, beskriver de.

Och det är just här som föreningsbasen blir extra viktig. Det vill säga att som ideell förening samverka med företag, myndigheter, utbildningsväsende och så vidare. Alla inser att FC Rosengård inte gör det här för att tjäna pengar, utan att de drivs av helt andra saker. Och även för de ungdomar som möter Boost by FC Rosengård är föreningsbasen viktig - FC Rosengård är inte en myndighet utan en neutral plats där ungdomar med viss tveksamhet mot myndigheter kan uppleva en högre tillit och trygghet.

– FC Rosengård utgörs idag av två verksamhetsben. Dels har vi sedan gammalt fotbollsklubben men numera har vi också de sociala verksamheterna. Båda dessa delar är lika viktiga för oss, tydliggör Filippa.

FC Rosengård är helt enkelt ett bevis på att socialt arbete går hand i hand med idrott!

Arbetet med arbetsmarknadsinriktad social verksamhet har alltså pågått sedan 2003 och Boost by FC Rosengård har varit i drift sedan 2011. Verksamheterna har finansierats på en rad olika sätt - framför allt genom Europeiska Socialfonden, i samverkan med Arbetsförmedlingen, Malmö stad och Region Skåne. Alla aktörer är mycket nöjda med det som åstadkoms och vill att initiativet ska kunna fortsätta. Men det är här som problemen uppstår. Hur ska verksamheten finansieras långsiktigt?

– Det här är en fråga som många organisationer ständigt kämpar med. Föreningsstöden är ofta för små och ska i grunden mer handla om att organisationen finns överhuvudtaget. Verksamhetsstöden är ettåriga och ofta för begränsade för att driva större verksamheter på. Projektstöden handlar om att utveckla nya metoder men inte om att driva långsiktigt etablerad verksamhet. Upphandlingsfinansiering är inte lämplig eftersom verksamheten då går över till att bli ett offentligt uppdrag - vilket i sig undergräver verksamhetens framgång, säger Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum.

–  Att olika offentliga aktörer över tid ska finansiera en verksamhet som är utvecklad och bidrar med något väsentligt som ingen annan klarar, går emot de etablerade finansieringsformer som det offentliga har i relation till civilsamhället. Men det är ju just det som behövs! Det blir allt tydligare att det här är en utmaning som politiken och det offentliga behöver lösa. Annars kommer vi som land att ha mycket små möjligheter att hitta lösningar på en rad samhällsutmaningar framöver, fortsätter Göran.

Läs mer om FC Rosengård här. Läs mer om BOOST by FC Rosengård här. 

 

Text: Heidi Sandberg