Sommarens bränder: medialt intresse för frivilligt engagemang
Pixabay
13 aug | 2018
"Samhället är större än staten" säger forskaren Håkan Johansson i Dagens Nyheters artikel om frivilligt engagemang i samband med bränderna.

I DNs artikel ställs frågan - varför vill vi hjälpa andra människor? Håkan Johansson, professor i socialt arbete i Lund får den ställd till sig. Han svarar dels att många vill ge en hjälpande hand till människor i nöd, men också att vi tycks ha en tendens att glömma att samhället är större än staten. När det offentliga inte har grepp om saker, så tar folk ett eget ansvar. Artikeln går därefter vidare till att följa en av alla de frivilliga som deltog i brandbekämpningen - Anders Hallén. Han säger att han inte tvekade en sekund utan direkt beslutade att göra allt han kunde för att hjälpa till att stoppa branden. Det var självklart att ställa upp när det behövdes. 

Läs DNs artikel här "Frivilliga i kampen mot bränderna"

Forums generalsekreterare Göran Pettersson reflekterar över intresset:

-Det är egentligen självskrivet att sådant händer. Människors engagemang att bidra och ge stöd när sådant behövs är starkt i Sverige. Det har vi sett vid många tillfällen - tsunamin, stormen Gudrun, branden i Västmanland, och inte minst vid det stora inflödet av flyktingar hösten 2015. För många är det så att engagera sig och bry sig är en naturlig del av att vara en del av samhället, att vara människa helt enkelt. I artikeln pekas också ut det stora värde som individerna får i form av gemenskap och delaktighet. Det är viktigt att minnas här att det civila samhället består både av de enskilda människorna som gör saker själva och tillsammans med andra i nätverk av olika slag, men också av idéburna organisationer. Det är när dessa delar av civilsamhället blir aktiva och fungerar tillsammans det blir verkligt kraftfullt. 

År 2006 gav Forum ut en skrift som hette just "Samhället är större än staten" där vi just beskrev det här engagemanget och att det är en enorm tillgång som bör värnas och välkomnas. Vår gemensamma välfärd har aldrig varit bara offentlig - den har initierats och upprätthållits av det civila samhället och det är bra. Människornas engagemang i varandra och samhället är grunden för välfärden. Den tar sig uttryck i vilja att hjälpa till själv men också i att betala skatt. Den solidariskt finansierade välfärden, dvs välfärdsstaten, är och bör vara central, men den behöver kunna kompletteras med och utvecklas av de bidrag som det civila samhället ger. Inte minst i kriser och snabba förändringar är vårt bidrag ovärderligt. Samhället är verkligen större än staten - och marknaden!