Stockholm: Vill din förening bidra till nyanländas etablering?
Foto: Individuell Människohjälp, Maria Söderborg
30 maj | 2017
Vill din förening vara med och bidra till nyanländas etablering i Stockholm? Då kan ni nu ansöka om att erbjuda aktiviteter för nyanlända som vill engagera sig i svenskt föreningsliv inom ramen för sin etableringsplan hos Arbetsförmedlingen.

Projektet VIDA (Välj Integration-Delaktighet-Aktivitet) bygger på förståelsen att det civila samhället utgör en viktig samhällsarena för gemenskap och kontakter mellan människor i Sverige. Genom att nyanlända får möjlighet att delta i civilsamhällets verksamhet kan de få tillfälle att öva svenska, få användning för sitt engagemang, kompetens och erfarenheter och även möjlighet att få kontakter som kan leda vidare till jobb.

Detta är kärnan i det regionala VIDA-projektet, som syftar till samverkan mellan Länsstyrelsen i Stockholm län, kommuner, arbetsförmedlingen och idéburen sektor. Genom att erbjuda nyanlända möjligheter till föreningsaktivitet i sin personliga etableringsplan är syftet att förbättra deltagarnas chanser till gemenskap, språkinlärning och stärkt nätverk.

Genom VIDA matchas nyanlända med en organisation eller aktivitet som är anpassad till de behov och önskemål som finns hos individen. Själva matchningen sker via två parter; dels en föreningssamordnare som jobbar uppsökande gentemot civilsamhället och dels Arbetsförmedlingen eller kommunen som möter nyanlända i sitt arbete. Föreningen får då en ersättning om 1500 kr per deltagare och aktivitetsserie.

VIDA-projektet finns på följande orter:

  • Stockholm stad
  • Sundbyberg
  • Ekerö
  • Solna
  • Österåker
  • Vaxholm
  • Täby
  • Norrtälje
  • Danderyd

För ramverk, anmälningsblankett och kontaktuppgifter – klicka här!

Om VIDA

Projektet VIDA ( Välj Integration-Delaktighet -Aktivitet) drivs av Länsstyrelsen i Stockholm och innebär ett strategiskt arbete där civilsamhällets organisationer, kommuner, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen tar fram en samarbetsmodell för att möjliggöra social inkludering för nyanlända. Nyanlända invånare får insatser som kan verka hälsofrämjande, språkfrämjande och nätverksbyggande. Det leder även till bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Projektet pågår tom februari 2019 och genomförs med stöd av Europeiska Unionens Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).