Studenter se hit - sök Civilsamhällets stipendium
Civilsamhällesstipendiet delades ut av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke under Civilsamhällesgalan i Stockholm Foto: Mahmoudreza Golchinaref
03 apr | 2017
Skriver du uppsats om civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen och vill få möjlighet att sprida din uppsats till fler? Då ska du söka Civilsamhällesstipendiet. Skicka in motivering och din uppsats senast den 11 juni.

– Jag är mycket glad över att genom stipendiet få chans att sprida resultaten från min uppsats till praktiker inom civilsamhället. Min förhoppning är att uppsatsen ska bidra till ökad akademisk diskussion om den idéburna sektorns roll som välfärdsproducent i Sverige, säger Josefin Smedberg, som fick Civilsamhällesstipendiet 2016 och fick ta emot utmärkelsen av Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.

Uppsatsen som du kan söka med ska vara på kandidat-, magister- eller masternivå och behandla någon aspekt av civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen, samt bidra till ökad kunskap och stimulans inom området. Utlysningen är öppen för samtliga uppsatser som skrivits under ht 2016 och framåt. Uppsatsen bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet, samhällsrelevans, originalitet och hur välskriven den är.

Stipendiet omfattar 10 000 sek och du får din uppsats tryckt. Pristagaren erhåller sitt stipendium i samband med internationella frivilligdagen den 5 december. Vi som ger ut stipendiet sprider också den vinnande uppsatsen till vårt stora nätverk inom civilsamhället.

Definition av civilsamhället

Med civilsamhället avses: ”En arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen” Här ingår exempelvis ideella organisationer, nätverk, stiftelser och trossamfund.

Ansök senast 11 juni

Välkommen att skicka din uppsats tillsammans med en motivering på hur din uppsats knyter an till kriterierna. Motiveringen bör inte innehålla mer än högst 150 ord. Uppsatsen skickas till uppsats@famna.org senast den 11 juni 2017.  Saknas motivering utifrån kriterierna, kommer din uppsats inte att behandlas.

Vem delar ut stipendiet?

Stipendiet delas ut gemensamt av organisationerna Famna – riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, Forum – idéburna organisationer med social inriktning och IDEELL ARENA.

En akademisk jury, fristående från de tre ovanstående organisationerna, utser pristagare och tillkännager hedersomnämnanden.

 

Avdelning: Verksamheter
Ämne: Forskning Om Forum