Svenskt migrationsarbete på agendan på internationellt möte i Östersund
09 sep | 2019
Hur engagerar sig civilsamhället i Sverige i migrationsfrågor och hur samarbetar den ideella sektorn med den offentliga? Det är frågor som representanter från Cypern och Österrike fick lära sig mer om i början av september.

Intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning arrangerade studieresan till Östersund som en del i ett EU-projekt om migrations- och asylfrågor i EU, kallat Snapshots from the Borders. Östersund blev en riksnyhet med initiativ som Hej Främling! och The Rocking Pots, och har vid flertal tillfällen uppmärksammats för sitt inkluderingsarbete.    

-          "Hur såg flyktingarna och migranterna på civilsamhället och kommunens respektive arbete?", frågade några av resedeltagarna.

Svaren på frågan varierade något men gemensamt för både representanter från civilsamhället och det offentliga i Östersund var att de betonade att de jobbat gemensamt med de utmaningar som följde av 2015 års flyktingkris. Den gemensamma ansatsen har bidragit till att man därmed kunnat hitta fungerande lösningar, som genom idéburet offentligt partnerskap (IOP). Flera aktörer, liksom våra utbytesresenärer, betonade att alla parter pratade om vikten av tillit och samarbete.

-          "Här i norra Sverige, behöver vi migranterna för att kunna utvecklas som samhällen", betonade offentliga företrädare.

Under utbytesresan fick grupperna möta representanter från civilsamhällets organisationer, liksom företrädare från kommunen. Särskilt fokus lades på att förmedla svenska erfarenheter av modellen Idéburet offentligt partnerskap (IOP), som runt om i Sverige är en samverkansform som ofta används på migrations- och integrationsområdet.

En av utbytesresenärerna noterade även att det föreligger stora skillnader mellan mottagandet i Östersund och Sverige jämfört med flera andra Europeiska länder, och menade att man i Sveriges tycks bemöta migranten som en viktig del av det framtida samhället i Sverige.

-          "I vårt land väntar alla aktörer, både offentliga men också civilsamhället, på att migranterna ska försvinna. Inte att de ska vara kvar och i förlängningen bli viktiga delar av samhället", menade resenären.

Om projektet ”Snapshots from the Borders”
Enligt FN finns det idag 258 millioner migranter – 3,4% av världens befolkning. Migrationsverkets prognos är att det under 2019 kommer att vara 23 000 personer som söker asyl i Sverige, och nästa år ökar antalet till 29 000. För att öka samverkan mellan länderna och skapa bättre förutsättningar för migrationen i Europa samarbetar ett stort antal parter i Europa i det EU-finansierade gränsöverskridande projektet ”Snapshots from the Borders”.  I Sverige är det intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning som medverkar i projektet. Den fjärde och femte september kom utbytesaktörer från Cypern och Österrike till Östersund för att lära av hur vi arbetat med frågan i Sverige. Fokus i projektet är att sprida röster, praxis och erfarenheter mellan länderna.