Makalösa Föräldrar: "Civilsamhället borde få mer långsiktiga förutsättningar"
Catarina Danos, Sveriges Makalösa Föräldrar Catarina Danos, Sveriges Makalösa Föräldrar
28 okt | 2016
Hur statsbidraget delas ut måste förändras. Det menar Catarina Danso, ordförande för Makalösa Föräldrar, som helt enkelt vill veta om organisationen kommer kunna finnas i januari.

Vad har ni för verksamheter på gång?

– Vi riktar just nu in oss på att driva frågan om vårdnadsfred, genom att exempelvis hålla föreläsningar i olika städer. Kort sammanfattat handlar det om hur man förebygger konflikter i samband med skilsmässor eller uppbrott.

Vad ser ni som den största samhällsutmaningen just nu?

– Först och främst finns det en stor kunskapsbrist när det kommer till hur konflikter mellan föräldrar påverkar barnet. Det här behöver vi uppmärksamma föräldrarna på. En annan utmaning är det bristande stöd och hjälp som finns i samhället för ensamföräldrar och i samband med skilsmässor. Det offentliga stödet är varken tillräckligt eller rätt utformat. Många föräldrar vittnar om för lite och orutinerad personal i de olika instanserna de stött på. Detta är i behov av förändring.

Hur anser ni att förutsättningarna för det idéburna och ideella arbetet skulle kunna förbättras?

– Statsbidraget varar ett år och sedan måste vi söka igen. Vi vet alltså inte idag om vi kommer att finnas i januari och detta leder till en stor otrygghet. Civilsamhället gör en väldigt stor nytta och borde få mer långsiktiga förutsättningar.

Läs mer

  • Läs mer om Sveriges Makalösas arbete här.