”Tack för 17 fantastiska år!”
14 maj | 2019
Forums generalsekreterare Göran Pettersson har meddelat styrelsen att han kommer att lämna sin post i slutet av året.

- Görans ledning av Forum har inneburit mycket positivt för hela sektorn, och vi är oerhört glada över de år han gett oss, säger Forums ordförande Patrik Schröder. Styrelsen ser med glädje tillbaka på allt han bidragit till under de här åren, och önskar honom stort lycka till i framtiden.

Göran Petterson kommer att vara kvar i sin roll till och med mitten av november. Styrelsen har inlett sitt arbete med att analysera behov och möjligheter kring framtida verksamhetsledning.

- Det har verkligen varit fantastiska år, säger Göran Pettersson. Jag tycker att det är viktigt att en organisations yttersta ledning byts med jämna mellanrum, för att man ska kunna förändras och utvecklas så som det behövs. Men under min tid på Forum har jag hela tiden fått möta nya frågor och utmaningar, och det har verkligen varit svårt att sluta!

När Göran Pettersson inledde sin tid på Forum var organisationen mycket annorlunda. Forum hade två anställda, i Sverige pratade vi inte om civilsamhället utan om frivilligorganisationerna, och mycket fokus låg på att lyfta frågor om rollfördelning mellan det offentliga och civilsamhället. Under de 17 år som Göran Pettersson varit generalsekreterare har Forum startat initiativ och verksamheter som Volontärbyrån, Europarådskoden, Överenskommelsen (numera NOD), Idéburet offentligt partnerskap, IdeellaJobb och Techsoup. Forum har också drivit viktiga frågor för idéburna organisationer kring moms, upphandlingsregler och andra förutsättningsfrågor. 

 

Avdelning: Opinionsbliding
Ämne: Om Forum