Tamam: ”Det krävs ett politiskt ansvar om det ideella ska kunna fylla sin funktion”
Agneta Kahn, organisationsutvecklare Tamam Agneta Kahn, organisationsutvecklare Tamam
18 nov | 2016
Det är svårt att bedriva verksamhet när man inte vet om ungdomarna kommer att få stanna eller återförenas med sin familj, säger Agneta Khan, organisationsutvecklare på Tamam, en av Forums medlemsorganisationer. Tamam skapar gränsöverskridande mötesplatser för unga där många engagerade och aktiva är asylsökande eller nyanlända.

Vad har ni för verksamheter på gång?

–Vi bedriver ganska olika verksamheter runtomkring i landet. Läxhjälpsverksamheter, språkcaféer, tjejgrupper, simgrupper. I Lund har vi precis dragit igång en stallgrupp. Syftet är att skapa en meningsfull fritid och gränsöverskridande mötesplatser för unga. På lång sikt vill vi skapa ett samhälle som präglas av vänskap utan gränser där alla har samma förutsättningar oavsett vem man är. Många av dem som är aktiva och engagerade är ensamkommande eller nyanlända, men vi tar stort avstånd från att kalla oss integrationsorganisation. Vår tanke är inte att personer ska integreras in i någonting, utan ambitionen är att alla ska vara med på samma villkor. Vi är alla en del av ett skapande.

Vad ser ni som den största samhällsutmaningen just nu?

– Migrationspolitiken och hur den ser ut idag, där Sverige är ett land som inte följer Barnkonventionen. Att ungdomar skrivs upp i ålder och utvisas, eller inte tillåts återförenas med sin familj. Det är svårt att bedriva verksamhet när man inte vet om ungdomarna kommer att få stanna eller träffa sin familj. Vi vill att vi river de lagar som sätter stopp för barn att få trygghet. Vi kräver att alla barn ska få permanent uppehållstillstånd och bli lyssnade på i frågor som berör dem.

Hur anser ni att förutsättningarna för det idéburna/ideella arbetet skulle kunna förbättras?

– Det finns en hel del av reglerna kring bidrag som borde ändras. Idag krävs det exempelvis att personer som är med i vår verksamhet ska ha fullständiga personnummer, när det i praktiken kan ta lång tid att få. Vi ser också att det finns många luckor i det offentliga stödet – ideella krafter får alltför ofta rycka in och agera terapeuter, socialarbetare eller annat som egentligen inte borde ligga på frivilliga. Om det ideella ska kunna fylla sin funktion kan vi inte göra allt utan det krävs också ett politiskt ansvar.

Läs mer

Läs mer om Tamams arbete här.

 

 

Avdelning: Medlemmar
Ämne: Medlemmar