Terrafem är ny medlem i Forum
07 okt | 2019
Terrafem är ny medlem i Forum. Vi har pratat med Bernadita Núñez verksamhetsledare och grundare av Terrafem för att få veta mer om organisationen

Terrafem är en kvinnojour som skapades för att grundarna såg att det behövdes en kvinnojour för och av kvinnor med utländsk bakgrund och där det också fanns möjlighet att få hjälp på sitt modersmål. 

Berätta om vilka Terrafem är och när ni startade! 

-    Vi är en kvinnojour som först och främst driver en jourtelefon där man kan få stöd på just nu 68 olika språk. Förutom att våldsutsatta kvinnor får stöd via vår stödtelefon erbjuder Terrafem ett skyddat boende och en juristjour. Terrafem sprider även information om kvinnors rättigheter, rätten att leva utan våld och det  jämställdhetsarbete som bedrives i Sverige.

Så ni driver både en unik kvinnojoursverksamhet och opinionsbildning, spännande! Vilka frågor driver ni inom ramen för er opinionsbildningsdelen av verksamheten?

-        Inom vår opinionsbildning driver vi och har drivit många olika frågor genom åren. Vi driver just nu frågan om kvinnor utsatta för våld i hederns namn. Terrafem har arbetat för att avskaffa tvåårsregeln, en regel som innebär att kvinnor som kommer för anknytning till en man i Sverige och blir våldsutsatta riskerar att utvisas från Sverige om hon avbryter relationen. Dessa kvinnor är skyddslösa, särskilt kvinnor som har tvingats till äktenskap och andra former av våld i hederns namn. 

Så varför har ni valt att gå med i Forum? 

-        Vi har länge tänkt att gå med i Forum men inte kommit till skott för än nu. Men varför vi främst har valt att gå med är för att vi tror på kraften i ett nätverk och samarbete, man kan inte förändra något själv! 

Om vi nu blickar framåt vad ser du är Terrafems viktigaste utmaning framöver?

-        Den största utmaningen som vi ser framöver är att stoppa förslaget om att konkurrensutsätta verksamheten av skyddade boenden. Terrafem hoppas att staten inser att de insatser  i form av skydd och stöd som kvinnojourer ger våldsutsatta kvinnor anses värdefulla och viktiga för kvinnor och samhället i stort och inte ska konkurrensutsättas.

Text: Forum/Josefina Bäck 

 

Avdelning: Medlemmar