Titta på Morgonforum: Hur påverkar det nya dataskyddet ideella?
14 sep | 2017

Den nya dataskyddsförordningen stod på agendan för Morgonforum den 15 september. Representanter från mer än 100 organisationer var på plats i ABF-huset i Stockholm och ett 60-tal följde seminariet live på nätet.

Inspelning av seminariet hittar du här nedan och på vår YouTube-kanal (via Youtube är seminariet även teckentolkat). Medverkade gjorde Amelia Andersdotter från föreningen Dataskydd.net, Mattias Hjelmberg från Riksidrottsförbundet och David Schreiber från Front Advokater.

Den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen som börjar gälla den 25 maj 2018 ersätter personuppgiftslagen (PuL) och innebär förändringar och krav på åtgärder, inte minst för alla med ett medlemsregister. Kritiker har menat att den innebär risker för civila samhället, medan lagens försvarare hyllat den som ett framsteg. 

Vill du efter seminariet fortsätta följa vad GDPR innebär för civilsamhället, få tips om utbildningar och liknande kan du prenumerera på TechSoup Sveriges nyhetsbrev om dataskydd. Utbildningsmaterial, mallar, checklistor och annat kommer även att samlas på TechSoup Sveriges webbplats.  Där kommer vi även att samla frågor och svar om dataskydd som vi inte hann besvara under seminariet.  

 

Avdelning: Verksamheter
Ämne: Om Forum