Utbildning om IOP och påverkan
04 dec | 2019
Vad innebär det att vara röst, service och samhällsbyggare egentligen? Kan samverkansmodellen Idéburet offentligt partnerskap underlätta den typen av arbete? Det var några av de viktiga frågorna under en utbildningsdag för studieförbundet Ibn Rushd som Forum höll.

Hur kan en civilsamhällsorganisation stärka sitt arbete med integration och inkludering samtidigt som de vidmakthåller eller utvecklar sitt påverkansarbete? Under en dag lade verksamhetsutvecklare från Ibn Rushd fokus på IOP, samverkan och långsiktiga relationer. 

-Ingen aktör kan klara allting. Ska vi kunna lösa utmaningarna så behöver fler parter involveras, säger verksamhetsutvecklaren Maj Törnlind från Ibn Rushd. Vi vill bidra till ett bättre samhälle, och vi har viktig kunskap och nödvändiga relationer att bidra med. 

Ludvig Sandberg från Forum beskrev mer om vad IOP innebär och hur det fungerar. Med utgångspunkt i det internationella migrationsprojektet Snapshots from the borders, introducerade han också tankar om hur en organisation kan arbeta för samhällsförändring i ett IOP, både i relation till målgruppen för organisationen och i relation till beslutsfattare i samhället. De flesta organisationer vill ju både vara praktiska och arbeta med påverkan.  

-Man måste se och värdera upp de syften organisationen finns till för, och inkludera det i arbetet, förtydligar Ludvig. Att våga jobba ihop med andra är nödvändigt! Det är också viktigt att skapa bra relationer så att man är fler som drar som drar åt samma håll 

Ytterligare en gästtalare fanns på plats - Mats Wåhleman som är verksamhetschef på Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem. Mats bidrog med kunskaper från det unika projektet IOP Kvinna - ett IOP mellan flera civilsamhällsaktörer, den lokala kommunen och Arbetsförmedlingen. Ett projekt som prioriteras högt lokalt. 

- Vi lyfter ofta fram att vårt uppdrag är att sätta målgruppen i förarsätet i bilen. Allt för ofta har människor i utanförskap hamnat i situationer där de åker med i baksätet, men att det är andra aktörer som bestämmer vart man ska - och de fungerar inte. Vi måste hitta möjligheter att stärka människors egenmakt och stödja dem att hitta sina egna långsiktiga lösningar.