Utbildning om juridik kring IOP
07 jan | 2020
Intresset för att bygga Idéburna offentliga partnerskap är stort. Behovet av att kunna bistå de parter som vill ingå partnerskapen med stöd kring juridiska frågor om bland annat välfärdstjänster växer kontinuerligt. 

Den 27 februari 2020 arrangerar Forum - idéburna organisationer med social inriktning och Reuterman Advokatbyrå tillsammans med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd en heldagsutbildning i Göteborg för dig som bland annat arbetar med upphandling av sociala tjänster, strategiska frågor rörande stöd till föreningslivet och samverkan genom IOP. På denna heldagsutbildning kommer vi exempelvis att beröra relevanta bestämmelser i LOU-direktivet, möjligheter till reserverade kontrakt enligt LOU, genomgång av såväl de juridiska förutsättningarna för IOP som själva processen kring IOP, presentation av de senaste lagarna på området samt genomgång av relevant praxis.

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som arbetar i offentlig sektor (t.ex. jurist, upphandlare, strateg eller på annat sätt involverad i IOP) och som vill veta mer om vilka möjligheter det finns att samarbeta med idéburna verksamheter. Även idéburna organisationer är välkomna att anmäla sig. Utbildningen kommer att varvas med föreläsningar, samtal och diskussioner mellan dels föreläsare och deltagarna, dels mellan deltagare. 

Välkommen med din anmälan via följande länk.