Utbildning - Välfärdstjänster, samverkan och IOP - juridiska ramar och spelregler
27 aug | 2018
Är du jurist, upphandlare, strateg i kommun, landsting, region eller statlig myndighet, eller på annat sätt involverad i beslut om att skapa idéburna offentliga partnerskap? Då är detta utbildningen för dig. Här får du fortbildning om juridiska frågor kring partnerskapet.

Intresset för att bygga Idéburna offentliga partnerskap är stort. Behovet av att kunna bistå de parter som vill ingå partnerskapen med stöd kring juridiska frågor om bland annat välfärdstjänster växer kontinuerligt. 

Den 31 oktober 2018 arrangerar Forum - idéburna organisationer med social inriktning, FAMNA- riksorganisatonen för idéburen välf'ärd och Front Advokater en heldagsutbildning för dig som bland annat arbetar med upphandling av sociala tjänster, strategiska frågor rörande stöd till föreningslivet och samverkan genom IOP. På denna heldagsutbildning kommer vi exempelvis att beröra relevanta bestämmelser i LOU-direktivet, möjligheter till reserverade kontrakt enligt LOU, genomgång av såväl de juridiska förutsättningarna för IOP som själva processen kring IOP, presentation av kommande lagförslag på området samt genomgång av relevant praxis.

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar i offentlig sektor (t.ex. jurist, upphandlare, strateg eller på annat sätt involverad i IOP) och som vill veta mer om vilka möjligheter det finns att samarbeta med idéburna verksamheter. Kursen kommer att varvas med föreläsningar, samtal och diskussioner mellan dels föreläsare och deltagarna, dels mellan deltagare. 

Anmäl ditt intresse redan nu för att få mer information om program, kostnad, m.m. i september. Antalet platser är begränsat, varvid förhandsanmälan ger förtur (förhandsanmälan är inte bindande).

Kostnaden blir 4500 ex moms. Färdigt program kommer vecka 37. 

Välkommen med din anmälan!

Här anmäler du ditt intresse