Utbildningstillfälle: När får IOP användas och när är det inte lämpligt?
22 okt | 2019
Det finns ett växande intresse för partnerskapet som form för samverkan och utveckling mellan offentliga och idéburna organisationer. Torsdagen den 14/11 hålls en utbildning på temat i Stockholm. Utbildningen riktar sig till jurister, upphandlare och strateger i kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter. Utbildningen genomförs av Forum, Famna och Reuterman Advokatbyrå.

Sveriges regering lyfter idéburet offentligt partnerskap (IOP) som en prioriterad metod för att förverkliga målsättningar inom Agenda 2030. Det har visat sig att det finns en potential för utveckling och problemlösning som partnerskap ger utrymme för på ett sätt som inte uppkommer annars. Samtidigt finns det också en oro för att partnerskapet är juridiskt osäkert.

Vad betyder det pågående målet om Alingsås kommun och Bräcke diakoni som nu har fått prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen? Vilket utrymme ger ny lagstiftning på upphandlingsområdet och vad är att vänta från nu pågående utredningar?

Dessa och andra frågor får sitt svar under utbildningsdagen genom de erfarenheter som Reuterman advokatbyrå och Forum kan presentera. Vi vet också att målgruppen för utbildningen bidrar med många intressanta aspekter på frågorna – så vi kan utlova en spännande, aktuell och matnyttig dag.

Möjligheten att anmäla sig finns fram till fredag den 25/11. Välkomna!