Utredning om utsatta EU-migranter väcker debatt
02 feb | 2016
Barn till tiggare bör generellt inte erbjudas skolgång samtidigt som polisen snabbare ska vräka människor från olovliga boplatser. Det är några av slutsatserna i Martin Valfridssons utredning om utsatta EU-migranter.

När regeringens nationella samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare, Martin Valfridsson, igår presenterade slutsatserna i utredningen om EU-migranter var det många som höjde på ögonbrynen. Reaktionerna har varit lika många som starka och där vissa ser ett klokt avvägande ser andra ett övertramp på de mänskliga rättigheterna. I regeringens förslag finns flera kontroversiella yttranden om att bland annat inte erbjuda skolgång till utsatta barn sam rekommendationen att inte ge pengar till de som tigger, utan att istället ge pengarna till frivilligorganisationer som på olika sätt arbetar med gruppen. Läs mer.

Röster om utredningen

Helsingborgs Dagblad: Ansvariga politiker i Malmö, Lund och Helsingborg i grunden positiva. Helsingborgs dagblad rapporterar om att politiker i Malmö, Lund och Helsingborg anser att de förslag som ges i Valfridssons utredning är kloka och bra. Bland annat förslaget om att låta länsstyrelsen i Stockholm få ett nationellt samordningsansvar och inrätta en rådgivning hyllas unisont av de politiker tidningen pratat med. Läs mer.

Metro: Människorättsperspektivet saknas helt i utredningen. Till tidningen Metro säger Robert Hårdh från människorättsorganisationen Civil Rights Defenders att förslagen som presenterats är uppseendeväckande och upprörande. Robert hänvisar bland annat till barnkonventionen som är väldigt tydlig med att alla barn ska garanteras rätt till skolgång. - Förslagen klingar väldigt ihåligt när man samtidigt pratar om likhet inför lagen, säger Robert Hårdh. Slutsatserna bryter mot nationell och internationell rätt om mänskliga rättigheter som Sveriges politiker och regering åtagit sig att följa. Läs mer.

Svenska Dagbladet: Bedrövlig slutrapport enligt tidigare chefredaktör för Faktum. I Svenska Dagbladet intervjuas Aaron Israelson, tidigare chefredaktör för Faktum och som idag arbetar med att etablera en gatutidning i Bukarest, om utredningen. Enligt honom kom utredningens slutsatser inte som någon överraskning då Valfridsson och regeringen drivit denna linje tidigare, där man bland annat anser att man inte bör ge pengar direkt till tiggare utan hellre till organisationer. Men enligt Aaron är denna dikotomi fel, det ena utesluter inte det andra. Läs mer.

Forum kommenterar

En lång rad civilsamhällesorganisationer, däribland flera av Forums medlemsorganisationer, har reagerat kritiskt till slutanalysen i Valfridssons utredning. Att till exempel inte erbjuda utsatta barn skolgång, att inte erbjuda alternativa boenden eller boplatser, eller att från statligt håll rekommendera människor att inte ge pengar till behövande, anses uppseendeväckande.

Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, och nu ordförande i kommissionen mot antiziganism, är kritisk till den typen av statliga pekpinnar. Han menar att det är olyckligt att Valfridsson presenterar det som ett antingen eller att ge till organisationer eller direkt till utsatta. - Jag anser att det inte är myndigheternas uppgift att dela ut pekpinnar om hur allmänheten ska fördela sina pengar, säger han till Sydsvenskan och fortsätter: – Detta bygger på en missuppfattning, för det är faktiskt så att när man ger till dem som sitter och tigger så är det ett ganska effektivt bistånd. Ungefär som när flyktingar skickar pengar till sina hemländer. Räddningsmissionen är en annan organisation som riktat skarp kritik mot Valfridssons slutsats att avråda människor att ge. – Det har tvärtom visat sig vara en mycket effektivt fattigdomsbekämpning, säger Ulrika Falk från Räddningsmissionen till GP. Hon menar också att det trots allt borde vara ett hanterligt problem då det rör sig om 4000-6000 människor i dagsläget.

Flera organisationer menar att utredningen har allvarliga brister i fråga om mänskliga rättigheter. Robert Hårdhs och Civil Rights Defenders uttalande i Metro ovan är ett exempel. Även Rädda barnen är kritiska till utredningen utifrån ett människorättsperspektiv. – Det är en besvikelse att vi nu ser ett förslag som innebär att klockan vrids tillbaka. Alla barn, oavsett status, ska ha samma rättigheter, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen, i ett pressmeddelande.

Crossroads i Lund tar i en skrivelse upp problemet att det fortfarande inte finns någon strategi eller handlingsprogram för de utsatta. Och kommenterar i ett syrligt inlägg på facebook att det är ”intressant att Martin Valfridsson kom fram till precis samma slutsats som innan han gjorde sin utredning om EU-medborgare i Sverige”.

Som paraplyorganisation för det civila samhället på det sociala området vet vi hur kraftfullt det är med långsiktigt arbete för att förbättra tillvaron för utsatta människor. Att ställa akuta insatser mot det viktiga långsiktiga arbetet är inte rimligt och vi befarar att flera av de rekommendationer Valfridsson presenterat kommer att försvåra organisationernas arbete och öka behoven av kortsiktigt stöd för fattiga EU-medborgare.

Sverige måste förmå stödja det långsiktiga, systematiska arbetet i EU-migranters hemländer samtidigt som – och inte istället för – vi visar humanitet och respekt för människovärdet här hemma. Endast detta är värdigt ett land som vill göra anspråk på att vara en humanitär stormakt.