Vad händer med politiken för civilsamhället?
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke höll igår informationsmöte om utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle. Foto: Regeringskansliet
11 okt | 2017
Ökat kunskapsuppdrag för MUCF och breddning av Överenskommelsen på det sociala området. Det är två av regeringens svar på utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle. Igår höll Kulturdepartementet informationsmöte om utredningen. Men det är fortfarande oklart hur utredningens förslag kommer att implementeras.

Det var förra våren som regeringen presenterade förslagen från utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13). I går höll Kulturdepartementet informationsmöte om den skrivelse regeringen ska lämna över till riksdagen i början av nästa år.

Informationsmötet var välkommet. Redan i våras gick Forum tillsammans med bland andra Riksidrottsförbundet ut i en debatt om att inget hade hänt efter utredningens förslag presenterades. Därför var förväntningarna höga denna tisdagseftermiddag. Salen var full av civilsamhällesorganisationer som ville veta hur utredningen ska tas vid.

Det var bland annat tre insatser som Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke var tydlig med. Det offentliga behöver större kunskap om civilsamhället, därför har regeringen i 2018 års budget gett MUCF sju miljoner för att öka deras uppdrag om just detta. Överenskommelsen på det sociala områdets får ett breddat uppdrag och tilldelas därför tre extra miljoner 2018 för detta uppdrag. I höst kommer också direktiven för utredningen om demokratikriterier i bidragsgivningen att sättas.

Dessa saker var i och för sig inga nyheter utan kunde redan utläsas i bland annat höstbudgeten som kom i september. I övrigt var det oklart hur Palettens förslag kommer implementeras. Många frågor hamnar inom ramen för Välfärdsutredningen. Rimligt då vissa frågor rör idéburen välfärd och lagändringar. Det blir spännande hur utfallet av de stora mängder remisser som har kommit in till den utredningen blir.

Andra saker, som utredningen om långsiktiga bidrag, ska bli en departementsskrivelse som nu håller på att tas fram. Och frågor som hur olika myndighetsuppdrag kan minska hindren för civilsamhället tittar man också på just nu.

Forum ser fram emot den skrivelse som ska lämnas till riksdagen i början av 2018 och som handlar om att göra verklighet av det som finns i Paletten. Regeringen har många gånger sagt att civilsamhällespolitiken är viktig. Men vi behöver nu se att det omsätts i konkret politik.

Forums nyhetsbrev

Denna artikel var en del av Forums nyhetsbrev nr 16, läs hela nyhetsbrevet här.