Välkommen till samtal om ett starkare civilsamhälle
18 feb | 2020
Forum för tillsammans med andra civilsamhällsorganisationer samtal om att skapa en större, gemensam intresse- och arbetsgivarorganisation för civilsamhället. Nu vill vi få dina tankar och inspel. Välkommen att delta på en träff i Stockholm eller via webben och dela med dig!
 

Idéburna organisationer har historiskt sett spelat en avgörande roll i att utveckla vår välfärd och demokrati, och gör det än idag. Samtidigt står Sverige inför stora utmaningar där vi inom civilsamhället kan vara en del av lösningen. Därför behöver vi bli bättre på att synliggöra på vilket sätt vårt arbete är viktigt och nödvändigt för att medverka till hållbara lösningar för hela samhället. Såväl demokratins grundvalar och människors frivilliga engagemang som välfärdens organisering avgörs av civilsamhällets styrka och roll. Genom att få en starkare gemensam röst kan vi skapa bättre förutsättningar för våra organisationer att verka för en god samhällsutveckling. Internationella exempel på vad som kan hända när civilsamhället försvagas saknas dessvärre inte. Där vill vi inte hamna.  

Många samtal om ökat samarbete mellan idéburna organisationer har förts genom åren. Några större organisatoriska förändringar har dock hittills inte skett. Sedan 2018 förs nu en ny diskussion, där konsultrapporten Arbetsgivarorganisation för Famnas medlemmar Projekt Pondus (2019) (Länk till rapporten) var ett första steg. Rapporten visade på möjligheterna att tillsammans skapa en starkare organisation där arbetsgivarfrågor och intressepolitik samspelar och ryms under samma tak. Under hösten 2019 har nästa steg tagits i form av en ny rapport - Från Pondus till NyOrg (Länk till rapporten).

Nu vill vi - KFO, Civos, Famna, Forum och Idea - föra fler samtal om hur vi kan bli starkare tillsammans. Det är viktigt att fler får möjlighet att fördjupa diskussionen kring vilka utmaningar och möjligheter det kan finnas i att skapa en mer sammanhållen organisation för fler av civilsamhällets organisationer. Här är dina tankar och inspel viktiga.  

Välkommen till samtal vid något av följande tillfällen, välj det tillfälle som passar dig bäst. När du bokar respektive tillfälle får du också möjlighet att ange om du vill delta via länk. Samtalen riktar sig till dig som är i ledningsfunktion i din organisation, exempelvis styrelse eller ledningsgrupp.  

Torsdag 05 mars kl. 13.00-15.30
Anmäl dig här

Torsdag 19 mars kl. 09.30-12.00
Anmäl dig här

Tisdag   24 mars kl. 13.00-15.30
Anmäl dig här

Fredag  27 mars kl. 09.30-12.00
Anmäl dig här

Torsdag 02 april kl. 09.30-12.00
Anmäl dig här
Plats: Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, eller via webb. Ange att du vill delta via webben så får du en länk till din e-post.

 

Avdelning: Medlemmar
Ämne: Om Forum Medlemmar