Var en medmänniska
19 jun | 2019
Migration handlar om människor – individer som du och jag – som av olika skäl väljer att lämna sin hemmiljö. De behöver mötas av medmänniskor, som ger stöd och hjälp som behövs. Av det skälet är Forum partner i ett Europeiskt migrationsprojekt där vi driver en kampanj om migration.

Under 2015 anlände 163 000 personer under några månader till Sverige. En del kom från krigets Syrien, andra flydde förföljelse, fattigdom eller svåra livsbetingelser i olika länder. Många utvärderingar visar att Sveriges myndigheter hade svårt att hantera inflödet – framför allt när fler än 16 000 per vecka anlände. Mycket av det akuta arbetet gjordes av civilsamhällets organisationer och enskilda medmänniskor som stod på stationerna. Läs mer här.

Sedan hösten 2015 har engagemanget fortsatt på en mängd olika sätt – men annorlunda från den där första tiden. Organisationer och människor bistår dagligen med språkstöd, aktiv fritid, personliga kontakter, vägar in på arbetsmarknaden, förklaringar av myndighetsbeslut och samhällskunskap etc. Rader av migranter och flyktingar har varit tydliga i att civilsamhället och dess volontärer, har varit det som gjort att deras tid i Sverige har fungerat och lagt grunden till en framtid. Individen som möter migranten är medmänniskan som gör att man vågar tro på en framtid.

Och det medmänskliga engagemanget är inte litet och svagt. Att strömningar i samhället uttrycker kritik kring flyktingsituationen, ändrar inte enskildas stöd till och övertygelse om att vi måste stödja och hjälpa. I höstas genomfördes en undersökning som visar att 62% av Sveriges befolkning fortsätter att vara positiva till flyktingar och migranter.

Sverige måste visa medmänsklighet med migranterna.

Här hittar du Facebook-kampanjen.