Vårbudgeten - vad satsar regeringen på?
16 apr | 2018
Regeringen har nu släppt sin vårbudget. 50 miljoner extra till kvinnojourerna och 30 miljoner till folkbildningen. Det är två av satsningarna regeringen vill se till civilsamhället.

– Bra att regeringen satsar på att motverka mäns våld mot kvinnor i kölvattnet efter #metoo och bra med nya pengar till folkbildningen och idrotten! Men var är de breda satsningarna på civilsamhällets förebyggande demokratistärkande arbete för att motverka rasistiska krafter?, säger Göran Pettersson, Forums generalsekreterare efter att årets vårbudget lanserades.

Forum sammanfattar i korthet:

📢 Över hundra miljoner kronor ska ägnas förebyggande och kompetenshöjande arbete med koppling till #metoo och att motverka mäns våld mot kvinnor. I skolan, i socialtjänsten och i arbetslivet - där 50 miljoner är vikt för skolan. Läs mer här

📢 Varav 50 miljoner till kvinnojourerna

📢 200 miljoner till kommuner som låter ensamkommande över 18 år stanna. Läs mer här.

📢 Fem miljoner till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för information om jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa riktade till nyanlända och andra ungdomar.

📢 10 miljoner extra till idrotten för att få fler barn och ungdomar att idrotta

📢 10 miljoner extra till folkbildningen för insatser riktade till utrikes födda kvinnor.

📢 20 miljoner till folkbildningen utbildningar i svenska och samhällsinformation. Samt främja deltagande i samhällslivet för asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd men bor kvar i anläggningsboende.

📢10 miljoner till fritidsverksamhet för unga. Läs mer här.

📢141 miljoner för snabbare vägar till arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor. Läs mer här

 

Alliansens satsningar

  • Alliansen vill lägga ned Arbetsförmedlingen. Läs mer här. 
  • Alliansen vill satsa på en ny tvåårig yrkesutbildning på gymnasienivå. Läs mer här