Farligt när regeringen bygger sina förslag på den konspiratoriska MSB-rapporten
Foto: Erik Cronberg
19 jun | 2017
Trots upprepad och allvarlig kritik mot rapporten "Muslimska brödraskapet i Sverige", beställd och publicerad av MSB, återkommer regeringen med förslag som bygger på dess slutsatser. Forum efterfrågar nu att barn- och äldreminister Åsa Regnér beskriver vad i rapporten som konkret visar att skattemedel har gått till extremistiska organisationer.

I en artikel i tidningen Fokus (170615) säger generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Nils Svartz, att det inte blir någon efterföljande studie utifrån slutsatserna i rapporten ”Muslimska brödraskapet i Sverige” på grund av ”allt bråk kring rapporten”. Själva beslutet att inte gå vidare med rapporten hälsar Forum med tillfredsställelse eftersom rapporten både är vetenskapligt okvalificerad och sprider påståenden om delar av det svenska organisationslivet utan tillförlitliga källor. Läs Forums tidigare kommentarer om rapporten: "MSB bidrar till att sprida konspirationsteorier" och Forum kräver: "MSB - dra tillbaka rapport som riskerar underminera föreningsfriheten". Men Svarts motivering är helt uppåt väggarna. Dels för att den öppnar för att MSB har låtit sig påverkas av ett påstått drev, dels för att kommentaren inte säger något om myndighetens syn på rapportens vetenskapliga nivå och slutsatser.

Rapporten ligger fortfarande kvar på myndighetens hemsida som ”kunskapsunderlag” trots all saklig kritik den fått. Detta faktum är grunden för att barn- och äldreminister Åsa Regnér (S), som bland annat ansvarar för Allmänna arvsfonden, i ett SR-inslag om att Arvsfonden ska granskas (170618) kan referera till rapporten och säga: ”Det finns uppgifter, bland annat från MSB, om att medel bland annat från Allmänna arvsfonden har gått till islamistiska och antidemokratiska organisationer.” När reportern på Sveriges radio frågar Regnér om kritiken mot rapporten så säger hon: ”Vi utgår från den här rapporten och vad som finns i den.”

Från Forums sida skulle vi nu vilja veta vilka uppgifter i rapporten som Åsa Regnér mer precist syftar på. Vad är det i rapporten som i sak pekar på att medel har gått till ”extremistiska verksamheter”? Att Regnér konkret kan svara på detta är nu mycket viktigt för att det publika samtalet inte ska gå i spinn när det gäller organisationer som har muslimsk identitet. Det finns nu uppenbart en risk att de politiska partierna och media skapar en så upphetsad diskussion att proportionerna förloras och oövertänkta beslut fattas. Nyligen rapporterades att Säkerhetspolisen gör bedömningen att det inte längre handlar om cirka 200 våldsbejakande islamistiska extremister utan ”flera tusen” (exempelvis i Aftonbladet 170616).

Det finns intressen vars målsättning är att demonisera Islam som helhet, att utmåla just den religionen som något ondskefullt, och att alla organisationer som har någon koppling till islam är ett slags extremistfabriker. Dessa intressens slogan är ”Stäng av bidragskranen”.

Vi tror och hoppas att den svenska regeringen inte hemfaller åt att demonisera en hel religion. Och för att visa att så inte är fallet, har som vi ser det Regnér nu två möjligheter:

1. Peka konkret på vad det är i rapporten som visar att extremistiska organisationer fått bidrag. 

Om detta görs kan en saklig diskussion hållas om vad som är sant och falskt, vad som är verkliga hot och inte.

2. Ta avstånd från rapporten ”Muslimska brödraskapet i Sverige”

Om detta görs kan annan forskning, som MSB för övrigt redan stödjer, bedrivas som håller vetenskaplig nivå.

 

Göran Pettersson
Generalsekreterare
Forum – idéburna organisationer med social inriktning

För ytterligare kommentarer kontakta pressansvarig:

Elin Aronsson
0722-31 57 41