Överens om migrationsutmaningar
12 okt | 2019

 

-Det är glädjande att de folkvalda i många avseenden är överens om det civilsamhället lyfter som brister i migrationspolitiken. Vi behöver ta gemensamt ansvar för ett medmänskligt flyktingmottagande i EU, och underlätta för civilsamhällets fortsatta engagemang i flyktingfrågan, säger Heidi Sandberg.

Forum har under flera år arbetat med frågor som rör asyl och migration och arrangerade den 3 oktober en halvdagskonferens i Stockholm med politikersamtal, workshop och filmvisning. Konferensen anordnades inom ramen för det europeiska projektet ”Snapshots from the borders”. Samtidigt anordnades möten i 30 europeiska huvudstäder inom den gemensamma kampanjen #Nomorebricksinthewall. Kampanjen syftar till att minnas katastrofen utanför Lampedusa 2013, där 268 migranter drunknade och mana till medmänsklighet och gemensamt ansvar i Europa. Drygt 130 personer från det svenska civilsamhället samlades för att föra samtal med varandra och med politiker och för att delta i en workshop med syfte att ytterligare sätta ljus på aktuella migrationspolitiska utmaningar.

Läs mer här, i rapporten Det svenska civilsamhället och migrationen.