Vilka ideella organisationer ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket?
03 dec | 2017
Nu inrättas ett offentligt register för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. De allra flesta ideella föreningar måste dock inte anmäla sig till registret som Bolagsverket hanterar. Som ideell förening behöver du bara anmäla om du har färre än fyra medlemmar, förvaltar en stiftelse eller om du har som huvudsyfte att varaktigt samla in medel. Stiftelser måste dock som huvudregel anmäla sig till registret.

Vad handlar det här om?

2015 antog Europaparlamentet det de kallar fjärde penningtvättsdirektivet. Enligt direktivet så måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän - och det gäller både för företag och föreningar. Syftet med direktivet är att ge information till banker och finanspolis så att man ska veta vem som står bakom en organisation/ett företag, för att därmed kunna bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. 

I Sverige har Bolagsverket fått ansvar för frågan om registrering, och de har valt att gruppera företag och föreningar som samma sak. Lagen omfattar nämligen alla juridiska personer i Sverige, med undantag för exempelvis statliga organisationer. Det beskrivs av Bolagsverket som att "alla företag och föreningar" före 1 februari 2018 måste registrera sig på Bolagsverkets hemsida. Men så är det alltså inte. Se nedan vilka organisationer som måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.

Måste alla anmäla sig?

Bolagsverkets information signalerar att väldigt många ideella organisationer måste anmäla sig, men det handlar förmodligen om att de är angelägna om att inte missa någon som bör anmäla sig. Gå gärna in och läsa Bolagsverket information och läs på mer. Generellt kan man säga att ideella föreningar som stämmer in på någon av nedanstående punkter måste anmäla sig:

  • Om din ideella förening har färre än fyra medlemmar
  • Om din ideella förening förvaltar (man kan inte äga en stiftelse) en stiftelse
  • Om din ideella förening har som huvudsyfte att varaktigt samla in medel

Som vi på Forum förstår det betyder det en mycket liten del av alla ideella föreningar.

Stiftelser däremot måste som huvudregel anmäla sig till registret. 

Fram till 1 februari är det gratis att anmäla sig men alla förändringar och nyanmälningar efter det kommer att belastas med en avgift.