Vill du lära dig mer om det förebyggande arbetet mot våldsam extremism? - Följ med Forum på studieresa
01 apr | 2017
Är du intresserad av att fördjupa kunskaperna om hur civilsamhället kan arbeta förebyggande mot våldsam extremism och anti-demokratiskt politiskt våld? Välkommen att ansöka om att delta på studieresa till Sarajevo.

Forum kommer inom ramen för projektet Civilsamhälle för tillit och demokrati att genomföra en studieresa till Sarajevo för att fördjupa kunskaperna om hur civilsamhället där har arbetat förebyggande mot extremism och antidemokrati. Vi har ett begränsat antal platser kvar och utlyser nu dessa. Studieresan kommer att äga rum mellan den 17 och 20 maj och bekostas till självkostnadspris.  

För mer information och anmälan kontakta christopher.andersson@socialforum.se