Nu kartlägger vi jämställdheten vid rekrytering av fötroendevalda
07 jun | 2016
I dagarna delade MUCF ut runt åtta miljoner kronor till jämställdhetsprojekt i ideella organisationer. Forums verksamhet Volontärbyrån var en av 19 organisationer som fick medel och kan nu genomföra projektet Aktivt medborgarskap oavsett kön - jämställd rekrytering till ledar- och styrelseuppdrag inom ideella organisationer. Projektet ska kartlägga varför fler män än kvinnor får tillgång till civilsamhällets mest påverkande positioner och vad vi kan göra för att ändra detta.

På beslutsfattande nivåer är kvinnor som bekant ofta underrepresenterade. Civilsamhället utgör här inget undantag bland samhällets sektorer och flera civilsamhällesstudier visar att män är överrepresenterade i styrelser och bland ledare. Forums verksamhet Volontärbyrån vill ta reda på varför det är så. Bland annat ska Volontärbyrån analysera sin databas av ansökningar till ideella uppdrag för att se vilka som söker uppdragen och göra djupintervjuer med organisationer. Utöver en analys av de hinder som finns vill Volontärbyrån även undersöka faktorer som möjliggör en mer jämställd rekrytering och sammanställa det i en skrift. Genom att sprida den kunskapen är förhoppningen att fler ideella organisationer främjar förutsättningarna för kvinnor att ta plats på ledande beslutsfattande positioner i civilsamhället.

– Sedan 2002 har vi varit ett stöd till föreningslivet i att hitta fler engagerade människor, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån. Tusentals människor söker ideella uppdrag via oss varje år, och därför känns det viktigt och meningsfullt att dessa människor har samma möjligheter, oavsett könstillhörighet. Vi vill bidra med insikter till civilsamhället om vad det är som gör att fler män rekryteras till styrelse- och ledaruppdrag och inspirera till att förändra strukturer kring detta.

 

Avdelning: Verksamheter
Ämne: Volontärbyrån