Har du frågor?
Vid frågor är du välkommen att kontakta projektsamordnare Paulina Troillet.
Mail: paulina.troillet@socialforum.se
Telefon: 073-4227432

 

Civilsamhällets uppsatsstipendium

Civilsamhällets uppsatsstipendium har i flera år delats ut till studenter som skrivit uppsatser som berör civilsamhället. Genom samverkan mellan Forum, Ideell Arena och Famna - idéburen välfärd, vill vi bidra till intresse och kunskap om det civila samhället och dess organisationers betydelse för samhällsutvecklingen.

 

Vad är Civilsamhällets uppsatsstipendium?

Civilsamhällets uppsatsstipendium delas årligen ut till en student som har skrivit uppsats relevant för civilsamhället och samhällsutvecklingen i Sverige. Stipendiet delas ut av Forum tillsammans med organisationerna Ideell Arena och Famna – idéburen välfärd. Detta görs för att uppmuntra till forskning om civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen samt för att främja kunskapsspridning om, och intresse för, sektorn.

Uppsatsen bedöms utifrån samhällsrelevans, vetenskaplig kvalitet, originalitet, och hur välskriven den är. En akademisk jury, fristående från de tre ovanstående organisationerna, utser pristagare och tillkännager ett hedersomnämnande. Den/de som skrivit den främsta uppsatsen belönas med diplom och en stipendiesumma på 10.000kr, som delas ut på en årlig tillställning som äger rum på den Internationella Frivilligdagen den 5 december.

 

“Det är viktigt att utrymmet för forskningen bevaras och att forskningssamarbete främjas, så att kunskapen kan föras framåt.”  Pearl Mulkerrins, stipendiat 2018.