Skydd och asyl i Sverige

Att söka asyl i Sverige inbegriper flera olika steg och ser olika ut om du är vuxen eller barn under 18 år. Nedan hittar du information om asylprocessen.

Asylprocessen för vuxna (klicka för större bild)

 

 

 

 

 

 

 

 

Asylprocessen för ensamkommande barn (klicka för större bild)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om asylprocessens olika delar

Om ersättningsnivåer och rätt till vård

Om rätt till boende och olika boendeformer