Contact us
The National Forum for Voluntary Organizations

Hantverkargatan 3F
112 21 Stockholm
Sweden

Call us on: +468 651 07 21
Email us on: kansli@socialforum.se

 

För organisationer

Nedan kommer vi att samla relevant verksamhets-, metod-, och frivilligstöd för föreningar som arbetar med asylsökande.

Flera utav Forums medlemsorganisationer arbetar i skrivande stund med att ta fram material som syftar till att på olika sätt underlätta för föreningar i arbetet med att välkomna asylsökande. Ideella organisationer som arbetar i flyktingmottagandet möter många utmaningar och en del av dessa kommer sig av att asylsökande befinner sig i en utsatt situation, både socialt och ekonomiskt, medan andra utmaningar är generella för all frivilligverksamhet. Det kan röra sig om allt ifrån psykosociala frågor, t.ex. om hur ett bra bemötande ser ut, till rent organisatoriska frågor kring rekrytering och motivering av frivilliga.

Med anledning av detta kommer vi fortlöpande att publicera stödmaterial här på hemsidan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röda Korsets checklista för frivilligverksamhet på asylboenden