Stipendiet

Skriver du uppsats om civila samhällets roll i välfärden? Då ska du söka Civilsamhällets uppsatsstipendium.

Stipendiet delas ut gemensamt av organisationerna Forum – idéburna organisationer med social inriktning, FamnaLSU, och IDEELL ARENA. Stipendiet gäller uppsatser på kandidat eller masternivå.

Stipendiet omfattar 10 000 SEK samt publicering av uppsatsen som bok.

Uppsatsen kan vara en internationell jämförelse, en fältstudie, diskursanalys eller något helt annat. Din uppsats kan beröra flera olika teman, men det viktigaste är att uppsatsen på något vis undersöker det civila samhället i välfärden i bred bemärkelse. Läs mer om definitioner och kriterier och få tips på uppsatsämnen här!

Processen för att utse stipendiaten består av två urvalsprocesser. Först kommer en jury med representanter från Famna, Forum, LSU och IDEELL ARENA att välja ut vilka uppsatser som går vidare till den akademiska juryn, som i sin tur utser stipendiaten.

Information om hur du skickar in ditt bidrag för 2016 års stipendieutdelning samt deadline kommer inom kort!

Pristagare

2014/15: Jelena Jovanovic och Erica Åberg för uppsatsenCaught between “Two Worlds”: Using commercial activities to pursue a social mission – contending by nature or compatible in practice? A case study of Stockholms Stadsmission SecondHand

Läs också vår intervju med Jelena och Erica

2013: Henrik Karlsson. “Samverkan eller korporatism? – En intervjustudie över intresseorganisationers utbyte med svensk
förvaltning” Uppsala universitet.

Tidigare pristagare