Stipendiehistorik

Här kan du läsa hur stipendiet har delats ut tidigare och vilka som har fått stipendiet sedan 2011.

Historik

Under 2011 inledde Sektor3 tillsammans med Famna och Forum ett samarbete för att främja forskning om civila samhället och välfärden. Det blev startskottet för ett helt nytt stipendium för studenter på kandidat-, magister- och mastersnivå. Stipendiet fick till syfte att belöna studenter som med innovativa idéer och analytisk kvalité behandlar aktuella frågor som bidrar till att öka kunskapen om det civila samhällets roll i den svenska välfärden.

2011 års vinnande uppsats presenterades i samband med en nätverksträff för unga akademiker och på ett seminarium under Almedalsveckan 2011. Det vinnande bidraget för 2012 presenterades på ett seminarium med efterföljande panelsamtal i februari 2013. 2013 års stipendiat offentliggjordes på Civilsamhällesgalan som Sektor3 arrangerade i december. 

Tidigare stipendiater

2013
Henrik Karlsson. Samverkan eller korporatism? – En intervjustudie över intresseorganisationers utbyte med svensk
förvaltning Uppsala universitet.

Juryns hedersomnämnanden

Anna Siitam   ”How to Empower the Invisible. A case study of the work of NGOs in attaining human rights for undocumented migrants in Sweden and Thailand”. Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Matilda Wärmark ”Socialdemokratin i rörelse mot det civila samhället En uppsats om en språkförändrings effekter på politikens
innehåll” Statsvetenskapliga institutionen,Uppsala universitet.

2012
June Findlay. 2012.”Pomp and circumstance: communication strategy, charitainment and the media event in the humanitarian context”, Mittuniversitetet

Juryns hedersomnämnanden

Johan Cedersjö. 2012. ”Ny politik i gamla spår. En idéanalys av regeringsmaktens politik för statens relation med samhällets organiserade intressen mellan 1975 och 2010”, Göteborgs universitet

2011
Jonas Larsson Taghizadeh. 2011. På marsch för vården – Om Proteströrelser och deras Inflytande på Landstingens Krispolitik, Uppsala universitet

Juryns hedersomnämnanden

Michael Rölver. Social Work, the Third Sector and Democratic Aspects in Welfare Provision: Cooperation between the City of Gothenburg and Non-Profit Organizations”, Göteborgs universitet.

Linn Johansson och Stina Udéhn. Medmakt eller motmakt – brukarrepresentanters syn på inflytande och påverkan genom brukarråd”, Lunds universitet