Vill du veta mer om välfärdsutredningen? - Välkommen på medlemsmöte

Foto: Joel Ahlgren

Vi samlas för att diskutera Välfärdsutredningens arbete i allmänhet och de nu aktuella underlagen och frågeställningarna i synnerhet. Syftet är att skapa bredd och djup i våra svar till utredningen. Tiden är måndag 25/4, kl. 14.00-17.00. Plats: KFUM Central, Rosengatan 1 Stockholm. T-bana: Rådmansgatan.

Anmäl dig redan i dag – varmt välkommen!

Här kan du anmäla dig till mötet. Har du frågor om mötet? Tveka inte att maila oss på kansli@socialforum.se

Medlemsmöte Forum+Famna  

Program

Här kan du ta del av programmet för eftermiddagens medlemsmöte.

Vill du läsa mer om utredningen?

Här publiceras av utredningen utskickade underlag, för läsning, plus en forskningsrapport av den norske forskaren Karl Henrik Sivesind. Vi har också sammanställt de konkreta utredningsuppdragen enligt de olika direktiv som givits till utredningen.

OBS! De underlag som finns listade här är arbetsdokument från utredningen och är ej avsedda för spridning utanför den krets av människor som kommer till medlemsmötet.

Samlade utredningsuppdrag – Sammanställning

“Mot en ny skandinavisk välfärdsmodell?” Karl Henrik Sivesind

Upphandling av sociala tjänster – Välfärdsutredningen

Norge – Välfärdsutredningen

Finland – Välfärdsutredningen

Danmark – Välfärdsutredningen

Kapitalförsörjning för icke-vinstsyftande aktörer – Välfärdsutredningen

Ulrika Stuart Hamilton och Göran Pettersson

Generalsekreterare Famna resp Forum