Kontakta oss
Postadress:
Box 16355
103 26 Stockholm

Besöksadress:
Klara Södra Kyrkogata 1, 8 tr.
111 52 Stockholm

kansli@socialforum.se

Tel: 08-651 07 21

 

Detta vill Forum

Forums idé och värdegrund handlar om att sätta civilsamhället på den politiska agendan. Vi jobbar för ett fritt och självständigt civilsamhälle som har ett naturligt utrymme att verka i vårt samhälle.

Civilsamhällets demokratiska bidrag är viktigare nu än någonsin

 

Därför att:

Vi ser globalt sett hur civilsamhällets utrymme krymper. Det blir svårare för många organisationer att höja sin röst, ta plats i det offentliga rummet och få respekt för sin självständighet. Detta visar bland annat den globala organisationen CIVICUS. Men vi ser även i Sverige tendenser som är oroväckande. Framträdandet av högerextrema organisationer, rasistiska krafter och nazistiska organisationer gör utrymmet för idéburna organisationer trängre, inte minst för kvinnorörelsen, hbtq-, antirasistiska- och muslimska organisationer. Vi bevakar detta och Forums medlemmar menar även att den absolut mest centrala frågan för Forum att driva just nu är motverka att demokratiska värden ifrågasätts.

I ett inkluderande samhälle är civilsamhällets bidrag oersättligt

 

Därför att:

Klyftor och segregation ökar och krafter som vill stänga in och stänga ute profilerar sig allt tydligare. Detta är förödande för den integration så många säger sig värna, och effekterna drabbar inte bara vissa utan angår alla. Civilsamhället har här en unik roll att agera.

I partnerskap med idéburna organisationer löser vi samhällsutmaningar tillsammans

 

Därför att:

Samhället är större än marknaden och staten. Välfärd är mer än det som skattekronorna betalar. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. I grunden bygger välfärden på att vi som samhällsmedlemmar bryr oss om varandra. Den omtanken får inte avgränsas till att enbart handla om att betala skatt. Då blir samhället kallt och svagt.

Forum tror på att olika sektorer i samverkan möter de samhällsutmaningar vi står inför. Relationer mellan idéburna organisationer och det offentliga är därför avgörande för att lösa olika samhällsproblem.