Kontakta oss
Forum
Hantverkargatan 3F
112 21 Stockholm

kansli@socialforum.se

Tel: 08-651 07 21

 

Våra publikationer

Forum ger regelbundet ut böcker och publikationer som tar upp frågor om det civila samhället. Beställ här! Har du frågor om din beställning - maila din fråga till kansli@socialforum.se - så hjälper vi dig!

Fler böcker från Forum

Nedan hittar du fler titlar som Forum har gett ut och som du beställer via mail.

Frivilliga i välfärden – En introduktion till diskussioner om kyrkan, socialt kapital och ideellt arbete

“Vi har tagit fram den här skriften, tillsammans med Ideellt forum i Svenska kyrkan, eftersom det finns ett stort behov av mer kunskap och inspiration för kyrkorna och de kyrkligt aktiva som just nu letar efter sin roll i samhällsbygget. Det finns en jättestor förväntan på att ”kyrkan” ska ta ett större ansvar och utveckla sitt åtagande i exempelvis välfärden, men ingen har ännu några riktigt tydliga svar på hur det ska gå till i praktiken. Den här skriften tar upp och resonerar kring ett antal centrala frågor som handlar om kyrka, och det ideella arbetet.” – Anna Ardin, projektledare Forum

Ideellt forum inom Svenska Kyrkan, utgiven 2014, 31 sidor (Forum är avsändare av skriften tillsammans med Ideellt forum samt Uppsala universitet, Sensus och Svenska Kyrkan).

50 kronor exklusive frakt. Beställer du tio eller flera exemplar är priset 40 kronor/styck.

Beställ boken genom att maila JanOlof Nordström, samordnare Ideellt Forum inom Svenska Kyrkan: janolof.nordstrom@sensus.se