90-konto

Forum följer Svensk Insamlingskontrolls regler för insamling. Vi har därför rätt att ha 90-konto.

 Följande 90-konton är aktiva inom Forum:

  • Bankgiro 900-1991
  • Plusgiro 900 199-1

Varje år granskar Svensk Insamlingskontroll Forum för att undersöka om vi följer deras regler för insamling.