Idéburet offentligt partnerskap

Foto: Joel Ahlgren

Vad kan din ideella organisation eller kommunen du bor i göra för att lösa någon form av samhällsutmaning; exempelvis hemlöshet, integration, arbetslöshet, mottagande av flyktingar? När ett samhälle får nya utmaningar tror Forum på samverkan mellan olika aktörer. Vi tror på Idéburet offentligt partnerskap (IOP), en modell som Forum utvecklade 2010.

Vad är Idéburet offentligt partnerskap?

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn. Forum – idéburna organisationer med social inriktning tog fram modellen 2010 för att möjliggöra problemlösning mellan sektorer för ett hållbart samhälle. IOP har bland annat använts för att motverka mäns våld mot kvinnor, minska utsatthet hos EU-migranter och i etableringsarbetet med nyanlända.

IOP är juridiskt möjligt

Ett IOP är tillåtet då det inte existerar en marknad. En offentlig myndighet är inte tvingad att upphandla all verksamhet som drivs av externa parter. Enligt EU-kommisionens jurister och den svenska regeringen ska varje regional/lokal myndighet bestämma lämpligt finansieringsverktyg utifrån verksamhetens syfte och brukarnas behov. Att ingå ett Idéburet offentligt partnerskap är alltså fullt juridiskt möjligt.

Läs Forums handledning om Idéburet offentligt partnerskap

Varför tog Forum fram en partnerskapsmodell?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhället är större än marknaden och staten. Välfärd är mer än det som skattekronorna betalar. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. I grunden bygger välfärden på att vi som samhällsmedlemmar bryr oss om varandra. Den omtanken får inte avgränsas till att enbart handla om att betala skatt. Då blir samhället kallt och svagt.

Forum tror på att olika sektorer i samverkan möter de samhällsutmaningar vi står inför. Relationer mellan idéburna organisationer och det offentliga är därför avgörande för att lösa olika samhällsproblem.

Har du frågor om Idéburet offentligt partnerskap?

Läs gärna vår frågor och svar-lista.

Exempel på IOP:er

Här samlar vi exempel på IOP:er. Det finns ingen fullständig lista av hur många IOP:er som finns, vad de har för inriktning, vilka parterna är etc. 

Länklistan

Äldre lista med IOP:er

Andra organisationer visar vägen

Röda Korset, Stadsmission och RFSL. Det finns flera organisationer som redan har testat att ingå ett partnerskap med en kommun eller en annan offentlig instans för att driva en social verksamhet. Läs om hur organisationer i Göteborg och Linköping har gått ihop för att stötta de mest utsatta EU-migranterna.

Riktlinjer från några kommuner

Linköpings kommuns riktlinjer

Värmdö kommuns riktlinjer 

Stockholms stads riktlinjer.

 

I filmklippet nedan kan du lyssna till Unizon som berättar hur de har arbetat med IOP. Du får också en glimt av Forums nya rapport som visar på öppningar för det Idéburna offentliga partnerskapet.

 

Här har vi samlat relevant information om Idéburet offentligt partnerskap

Forskningsrapport om ett IOP om ensamkommande i Göteborg

Tal av civilminister Ardalan Shekarabi (S) om IOP

Forums handledning om Idéburet offentligt partnerskap

Beställ Forums rapport: Idéburet offentligt partnerskap – vilka möjligheter erbjuder EU-rätten?

Beställ stipendieuppsatsen om Idéburet offentligt partnerskap

Forums mer detaljerade konceptpresentation

Faktablad på engelska om Idéburet offentligt partnerskap