Våra medlemmar

Röda Korset, Rädda Barnen och Ibn Rushd är tre av Forums medlemmar, alla tre finns representerade på scenen vid detta medlemsseminarium. Foto: Simon Tullstedt

Vill din organisation bli medlem? Det är enkelt! Läs mer hur ni gör här.

Ordinarie medlemmar
(rösträtt och fullt ansvar)

Bilda
Bildningsförbundet Östergötland
Boost by FC Rosengård
Brottsofferjouren Sverige
Civilförsvarsförbundet
En frisk generation
Erikshjälpen
Frivillig väntjänst
Frälsningsarmén
Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer                                                                                                                 Give it Forward
Giving People
Göteborgs Föreningscenter
Hela Människan
Ibn Rushd Studieförbund
I
ndividuell Människohjälp 
IOGT-NTO
Islamic Relief Sverige
KFO
KFUM Sverige
Lions Clubs International
LP-verksamhetens Ideella Riksförening
Majblommans riksförbund
Föreningen Ordfront
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige ROKS
RIO – Sveriges folkhögskolor
Rädda Barnen
Sensus Studieförbund
Sociala Missionen
Svenska kyrkan
Svenska Röda Korset
Svenska Settlementförbundet
Svensk förening för folkhälsoarbete
Svenskar och Invandrare Mot Narkotika (SIMON)
Sveriges Makalösa Föräldrar
Synskadades Riksförbund
Tamam
Unizon


Associerade medlemmar

(ej rösträtt, ej ansvar för föreningens handlingar)

Ett associerat medlemskap i Forum är öppet för alla organisationer som vill stödja Forums syfte och verksamhet. Kommuner och företag är exempelvis mycket välkomna.

Norrköpings Kommun
Vision