Styrelseprotokoll

Forum strävar efter att vara så transparenta som möjligt. Därför har vi tagit beslut om att göra våra styrelseprotokoll tillgängliga för både organisationens medlemmar och allmänheten.

Forums medlemmar kan begära ut protokollen i fulltext. Allmänheten kan ta del av protokollen med hänsyn till Överenskommelsens princip om öppenhet och insyn:

Principen om öppenhet och insyn ska tillämpas så att den idéburna organisationens uppdrag kan fullföljas och inte heller medför skada för brukare, frivilliga, anställda, tredje parter eller organisationernas inre demokrati.

Paragrafer i styrelseprotokollen som har effekt enligt denna princip kommer att strykas vid utlämnande av protokoll till annan än Forums medlemmar.

Du begär ut ett protokoll genom att skriva till: christopher.andersson@socialforum.se