Forums medlemsorganisationer

Vill din organisation bli medlem? Läs mer hur ni gör här.

Ordinarie medlemmar
(rösträtt och fullt ansvar)

Bilda
Bildningsförbundet Östergötland
Boost by FC Rosengård
Brottsofferjouren Sverige
Civilförsvarsförbundet
En frisk generation
Erikshjälpen
Fremia
Fritidsforum
Frivillig väntjänst
Föreningen FVO
Föreningen Ordfront
Give it Forward
Hela Människan
Ibn Rushd Studieförbund
Individuell Människohjälp
IOGT-NTO
Islamic Relief Sverige
KFUM Sverige
Lions Clubs International
LP-verksamhetens Ideella Riksförening
Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige ROKS
RIO – Sveriges folkhögskolor
Rädda Barnen
Sensus Studieförbund
Sociala Missionen
Svensk förening för folkhälsoarbete

Svenska kyrkan
Svenska Röda Korset
Svenskar och Invandrare Mot Narkotika (SIMON)
Sveriges Makalösa Föräldrar
Tamam
Terrafem
Unizon


Associerade medlemmar

(ej rösträtt, ej ansvar för föreningens handlingar)

Ett associerat medlemskap i Forum är öppet för alla organisationer som vill stödja Forums syfte och verksamhet. Kommuner och företag är exempelvis mycket välkomna.

Vision