Representantskap

Föreningens högsta beslutande organ är representantskapet som hålls vartannat år. Senaste representantskapet hölls 23/5 2018 och protokollet hittar du nedan.