Samverkan

Varje framgångsrikt samhälle har en stark idéburen sektor. Idéburna organisationer och frivilligt arbete är grundläggande för vårt samhälles utveckling.

Detta är en sanning som håller på att få fäste i relationen mellan organisationerna och staten, vilket kommer att positivt påverka den miljö som vi alla arbetar i. Vårt strategiska mål för sektorsamverkan är att vi ska få en mer samlad idéburen sektor genom innehåll, funktion och kontakter. Vi tror att Forum kan bidra till det här genom att vara med och identifiera gemensamma och generella frågeställningar för de idéburna organisationerna och skapa funktioner som visar värdet av en samlad sektor.

Konkret innebär det här att Forum förutom aktiva medlemskap i andra sektorsövergripande paraplyer (Civos, Sektor3, Ideell arena, Frii) också arbetar med stödfunktioner till hela den idéburna sektorn. För närvarande driver Forum följande verksamheter som stöd för hela den idéburna sektorn:

Volontärbyrån – www.volontarbyran.org  är en verksamhet som förmedlar volontäruppdrag över hela Sverige och utbildar organisationer i volontärsamordning till alla typer och delar av den idéburna sektorn.

Techsoup – www.techsoup.se  är en verksamhet som förmedlar IT-donationer till idéburna organisationer inom hela sektorn.

IdeellaJobb  – www.ideellajobb.se är en verksamhet som förmedlar anställningar inom hela den idéburna sektorn.

Nytta.org –  www.nytta.org är en plattform för socialt företagande. Genom Nytta kan fler personer hitta sociala företag som levererar allt från hotell, städning, cykelservice och vaktmästeritjänster till tryckeri, catering, palttillverkning och datorservice.

Nyhetsbrevet – Nyhetsbrevet tar upp sektorsövergripande ämnen, såväl struktur- som sakfrågor. Det underlättar därför omvärldsbevakningen för organisationer inom hela sektorn.