Internationell samverkan

Forum är medlem i ett antal internationella organisationer

Forum har sedan 2011 fått möjligheten att nominera en ledamot till Ekonomiska Sociala Kommittéen (EESK) inom EU. Forums ledamot är Ariane Rodert. Hennes arbete i EESK kan du läsa om här.

Vi är också medlemmar i de europeiska paraplyorganisationerna;

Cedag – för samverkan inom det socialpolitiska området i Bryssel

CEV – för samverkan kring volontärfrågor i Europa.

 

För att kunna möjliggöra IT-donationer till ideella organisationer och allmännyttiga stiftelser i Sverige samarbetar vi med stiftelsen TechSoup Global