Sökresultat

Hittade 1396 resultat på ""

Allmänt

Civilsamhällets bidrag till social hållbarhet – Forum lanserar spotlight-rapport om Sveriges genomförande av Agenda 2030

Den frivilliga granskning av Sveriges genomförande av Agenda 2030 som regeringen gjort beskriver civilsamhället som innovatörer, kunskapsförmedlare och pådrivare. Den lyfter också aspekter kring samarbetet med civilsamhället för genomförandet av Agenda 2030, liksom fördelen med att föra dialog med paraplyo...
Läs mer
Allmänt

Forum och Giva Sverige i gemensamt remissvar: ”Allvarliga risker med inskränkningar i föreningsfriheten”

Forum och Giva Sverige välkomnar regeringens ambition att stärka arbetet mot terrorism, men varnar samtidigt för allvarliga risker med grundlagskommitténs delbetänkande "Föreningsfrihet och terroristorganisationer" SOU 2021:15. Terrorism är en mycket allvarlig form av brottslighet och utgör ett hot...
Läs mer
Allmänt

Konkreta åtgärder krävs för att stärka demokratin

Civilsamhället spelar en viktig roll i demokratin, men det finns många hot mot det demokratiska utrymmet. Nu måste politiker och beslutsfattare vidta åtgärder för att trygga demokratin i Sverige, genom att exempelvis stärka grundlagsskyddet, värna det fria och idéburna engagemanget och öka dialogen mellan...
Läs mer

Ideellt engagemang

Ideellt engagemangHär hittar du fakta och statistik om idéburen organisering och ideellt engagemang:     Vad är ideellt engagemang? Människor som av egen lust och fri vilja lägger tid på olika saker utan att få betalt. Det handlar om människor som nattvandrar, är baskettränare, är mentor till...
Läs mer

Fakta och kunskap

Fakta och kunskapFakta och kunskap   Forum verkar för att kunskapen om civilsamhället utvecklas och stärks. Vi sprider aktuell forskning och fakta om civilsamhället genom vårt nyhetsbrev Civilsamhällets omvärldsbevakning, genom media och genom kunskapsseminarierPå denna sida har vi också...
Läs mer

Fakta om civilsamhället

Fakta om civilsamhälletFakta om civilsamhället   Partnerskap mellan idéburna organisationer och offentliga aktörer är en viktig väg för att lösa många av vår samtids aktuella problem. I allt fler sammanhang efterfrågas partnerskap mellan idéburna organisationer och det offentliga för att kunna...
Läs mer

Opinion och påverkan

Opinion och påverkanIdéburen organisering behöver goda förutsättningar   Idéburen organisering är ett av fundamenten till en stark demokrati och ett inkluderande välfärdssamhälle. Ett starkt och vitalt ideellt engagemang stärker människors tillit, gemenskap och meningsfullhet och möjliggör fö...
Läs mer
Allmänt

Forum värnar om civilsamhällets roll i statliga utredningar – våra remissvar i vår 

Nedstängningsstödet behöver utformas för att passa civilsamhället, skatteregler för uthyrning av lokaler behöver utredas ytterligare och det är negativt att Sverige har flest överprövningar av offentliga upphandlingar. Det anser Forum tillsammans med andra intresseorganisationer i våra remissvar under våre...
Läs mer
Forskning

Arbetsplatser för alla

Dagens arbetsmarknad ställer höga krav på kompetens, förnyelseförmåga och problemlösning. Alla verksamheter behöver då vara utformade för alla som har den rätta kompetensen. Och dessa människor kommer att vara väldigt olika. Ett modernt arbetsliv välkomnar olikheter. I projektet Universell utformning av ar...
Läs mer
Allmänt

Forum om vårbudgeten: Bra att regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna satsar på civilsamhället

Av de åtgärder och reformer för 45 miljarder i regeringens vårproposition för 2021 föreslås att 140 miljoner satsas på civilsamhällets arbete med målgrupper som farit illa under pandemin. Dessutom föreslår regeringen särskilda satsningar på bland annat folkbildningen, barn- och ungdomsorganisationer oc...
Läs mer