Kontakta oss
Postadress:
Box 16355
103 26 Stockholm

Besöksadress:
Klara Södra Kyrkogata 1, 8 tr.
111 52 Stockholm

kansli@socialforum.se

Tel: 08-651 07 21

 

Vad vill Forum?

Civilsamhället har redan och kommer att fortsätta att ha en viktig roll i den svenska välfärden. Men hur kan idéburna organisationer bäst verka på våra egna villkor? För att förbättra förutsättningarna för det svenska civilsamhället har Forum tagit fram konkreta förslag till politiken.

Bygg samhället på rättigheter – inte välgörenhet. Ett av Forums huvudbudskap. Illustration: Hanna Stenman

Forums förslag

Forums konkreta förslag och de utgångspunkter som har lett fram till förslaget finns samlad i skriften “Vilket Sverige vill vi ha? – Forums förslag för ett civilsamhälle i världsklass” Ladda ner hela skriften här.

Nedan finns en kortbeskrivning av de tre huvudbudskapen i skriften.

Bygg samhället på rättigheter – inte välgörenhet

Forum vill se en utveckling mot ett tydligare rättighetssamhälle snarare än att välgörenhet blir det centrala i vårt framtida samhälle och inom den idéburna sektorn. Det är dags att samhället byggs på rättigheter och inte välgörenhet.

Modernisera civilsamhällets finansieringsformer

Vi vill se en förändring av finansieringssystem som tar oss bort från tårtbitstänk, strikt målgruppsfokusering och projektifiering. Det är dags att modernisera civilsamhällets finansieringsformer. 

Byråkratisera inte sönder civilsamhället

Om det startas en process för regelförenkling kan vi bättre möta de samhällsbehov vi ser ökar. Vi kan göra verksamhet som riktar sig direkt till de målgrupper som är i behov av stöd i stället för att anpassa aktiviteter utifrån vad som är möjligt att rapportera i form av evidens och exakt samhällsnytta. Detta skulle även möjliggöra för nya och mindre organisationer att snabbt kunna verka för ett bättre samhälle. Det är därför dags att sluta byråkratisera sönder civilsamhällets organisationer.