Civilsamhället och arbetsmarknaden

Vilken roll spelar civilsamhället och den sociala ekonomins i arbetsmarknadspolitiken? Europeiska Socialfonden har beviljat två förstudieprojekt om den frågan. Forum är en projektpartnerna, tillsammans med Coompanion och en hel rad andra organisationer. Det finns möjlighet för fler organisationer att komma med!

Europeiska socialfonden (ESF) har satsat förstudiemedel på två partnerskap – Partnerskap för ett inkluderande arbetsliv (PIA) och Civilsamhället för integration och arbete (CIA). Grundtanken i båda projekten är att man under ett år ska samla kunskaper och idéer för vilka projekt som behöver göras under denna programperiod i Socialfonden. Fokus är alltså att hitta de riktigt bra idéerna som innebär att civilsamhället och den sociala ekonomin kan göra stor skillnad i människors liv. 

De båda förstudieprojekten PIA/CIA är på många sätt lika, och flera av de medverkande organisationerna ingår i båda. Där för har ESF-rådet och projektets skrivgrupper tagit initiativ till att etablera en mycket stor samverkan mellan dem – till en nivå som på många sätt gör de två projektet till ett. Under projekttiden kommer projekten att ha en gemensam styrgrupp, samverkande kansli, samordnar konferens och samordnad kommunikation. 

– Poängen är att genom våra två partnerskap skapas en unikt bred samling aktörer både bland civilsamhällets organisationer och företag och myndigheter. Möjligheterna att faktiskt förbättra den samlade förmågan att stödja människor som befinner sig i utlysningens fem målgrupper; ”långtidsarbetslösa, människor med funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan, sjukskrivna, unga, nyanlända, säger Ragnar Andersson som lett arbetet med att skriva fram PIA-projektet.  

För utmaningarna är stora. Redan före den stora flyktingströmmen under hösten hade vi i Sverige 120 00 långtidsarbetslösa kvinnor och män. Men det är också tydligt att situationen är mycket allvarlig för unga människor, personer med utländsk bakgrund och nyanlända, samt personer med funktionsnedsättningar. 

– Vi är övertygade om att civilsamhället och den sociala ekonomin kan hitta bättre metoder att stödja och arbeta tillsammans med människor. Om vi i projektet lyckas identifiera vilka de verkliga utmaningarna är och hur det ska gå till att komma förbi dem, så har vi stora möjligheter till att också gå över i genomförandeprojekt, där det kommer att finnas möjlighet att konkret stödja människorna i målgrupperna, säger Ludvig Sandberg som lett arbetet med att skriva fram CIA-projektet. 

Under projektets gång finns det möjlighet för olika aktörer att bidra med idéer och förslag om vad som behöver göras – vi återkommer med mer info om detta!

PIACS hemsida

PIACS-projektet har en egen hemsida. Kolla in den här.

Partnerorganisationer och samverkanspartners i PIA/CIA är (de här organisationerna kommer också att inbjudas till ett uppstartsmöte den 26 november där gemensam styrgrupp etc kommer att utses): 

 • Arbetarrörelsens Bildningsförbund
 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsgivaralliansen
 • Arbetsgivarföreningen KFO
 • Blå Bandsrörelsen/Blå vägen
 • Coompanion Sverige
 • Famna, riksorganisation för idéburen vård och omsorg
 • Folkbildningsförbundet
 • Forum idéburna organisationer med social inriktning
 • Försäkringskassan
 • Hela Människan
 • Hela Sverige ska Leva
 • Ideell Arena
 • IF Metall
 • IOGT-NTO
 • LSU Sveriges Ungdomsorganisationer
 • Länsstyrelsen Skåne
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
 • Region Östergötland
 • Region Östergötland+1:39
 • Riksidrottsförbundet
 • Rädda Barnen
 • Sensus Studieförbund
 • Skoopi Sverige
 • Social Franchising Network Sweden
 • Stiftelsen Cesam
 • Svenska Röda Korset
 • Sveriges kommuner och landsting
 • Sveriges Stadsmissioner
 • Tanke och Handling ekonomisk förening
 • Tillväxtverket
 • Tollare Folkhögskola
 • Trygghetsrådet
 • Verdandi
 • Vägen ut! Kooperativen
 • Värmlandskooperativen
 • Västra Götalandsregionen

 

Här hittar du mer information från det första partnermötet.