Samverkan inom Europa

Forums frågor påverkas av vad som händer på den europeiska scenen. Därför samarbetar Forum med olika aktörer inom Europa.

EESK

Forum har fått regeringens förtroende att nominera en av ledamöterna till EESK – Ariane Rodert. 

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén är ett ett rådgivande EU-organ som inrättades 1957. De större EU-institutionerna (Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd, Europaparlamentet) kan dra nytta av kommitténs sakkunskap genom att begära yttranden om förslag till EU-lagstiftning. Kommittén utarbetar också yttranden på eget initiativ i frågor som den anser vara värdefulla att behandla.

EESK har 350 ledamöter från 28 EU-länder bildar en bro mellan EU och organisationerna i det civila samhället i medlemsstaterna. Sveriges 12 ledamöter är:

 • Thomas Abrahamsson, Seko
 • Krister Andersson, Svenskt Näringsliv
 • Stefan Back, Transportföretagen, 
 • Sofia Björnsson, LRF
 • Karin Ekenger, Svenskt Näringsliv, 
 • Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund
 • Ellen Nygren, LO, 
 • Berivan Öngörur, TCO, 
 • Ariane Rodert, Forum
 • Erik Svensson, Almega
 • Oskar Wallner, LSU
 • Ulrika Westerlund, RFSL.

Mer information finns på EESKs hemsida

CEV

Forum är medlem i Center for European Volunteering (CEV) vars medlemmar är nationella och regionala aktörer som ger stöd till frivilligt engagemang/volontärer i Europa. Alla medlemmar i CEV är organisationer som är “not-for profit och non-governmental”. CEV har medlemmar över hela Europa.

Mer information finns på CEVs hemsida 

INNOSI

Innosi – Innovative Social Investment Strengthening Communities in Europe är ett transnationellt projekt inom Europa där forskare och praktiker försöker hitta innovationer och investeringar som kan förstärka samhällen i Europa. Forum är med som svensk praktiker-part. 

Innosi vill ta reda på hur vi kan utforma strategier för sociala investeringar som kan bidra med lösningar för Europa. Tanken är att de modeller som forskarna tittar närmare på sedan ska kunna användas som exempel och inspirerande metoder för beslutsfattare runt om i Europa. De svenska forskarna kommer bland annat att titta närmare på IOP – idéburet Offentligt Partnerskap. 

Mer information finns på INNOSIs hemsida