Våra verksamheter

För att ge det svenska civilsamhället bättre förutsättningar driver Forum flera verksamheter.

Volontärbyrån
Volontärbyrån gör det enkelt för ideella organisationer att hitta fler engagerade människor. Vi förmedlar ideella uppdrag i hela Sverige och utbildar frivilligorganisationer i volontärsamordning. Volontärbyrån gör det enkelt att söka, bevaka och registrera volontäruppdrag och är kostnadsfri för både volontärer och organisationer att använda. Läs mer om Volontärbyrån.

Ideella jobb
Ideella jobb är en tjänst som sprider lediga tjänster (avlönat arbete) inom ideell sektor. Många letar efter meningsfulla jobb inom idéburen sektor – via Ideella jobb kan de hitta till just er organisation. Läs mer om Ideella jobb.

Morgonforum
Morgonforum är Forums plattform för idédebatt där vi vänder och vrider på sociala, ekonomiska och ekologiska utmaningar som samhället står inför, och olika aktörers och sektorers roll i att bemöta dessa. Läs mer om Morgonforum.
 
Projekt vi driver
Forum driver projekt för att förbättra förutsättningarna för idéburna organisationer att verka och göra sina röster hörda. Läs mer om dem här.
 
Internationella nätverk
Forum medverkar som part, och har löpande kontakt med ett flertal internationella aktörer för att följa utvecklingen av civilsamhället på internationell nivå, och olika sakfrågor. Läs mer om våra internationella nätverk här.

 

Vill du veta mer om Forums verksamheter? Ring gärna oss på 08-651 07 21 eller mejla på: kansli@socialforum.se