Våra verksamheter

För att ge det svenska civilsamhället bättre förutsättningar driver Forum flera verksamheter.

Volontärbyrån
Volontärbyrån gör det enkelt för volontärer och ideella organisationer att hitta varandra. Vi förmedlar volontäruppdrag i hela Sverige och utbildar frivilligorganisationer i volontärsamordning. Förmedlingstjänsten gör det enkelt att söka, bevaka och registrera volontäruppdrag och är gratis för både volontärer och organisationer. Läs mer om Volontärbyrån.

Techsoup
Techsoup donerar produkter från stora IT-företag till ideella organisationer och allmännyttiga stiftelser i Sverige. Genom att ge moderna IT-verktyg gör vi det möjligt för organisationer att skapa större engagemang, att lättare nå verksamhetsmål och att skapa större nytta. Läs mer om Techsoup.

Morgonforum
Morgonforum är Forums plattform för idédebatt där vi vänder och vrider på sociala, ekonomiska och ekologiska utmaningar som samhället står inför, och olika aktörers och sektorers roll i att bemöta dessa. Läs mer om Morgonforum.

Ideella jobb
Ideella jobb är en tjänst som sprider lediga tjänster (avlönat arbete) inom ideell sektor. Vi tror på vikten av rätt person på rätt plats och att många letar efter meningsfulla jobb. Läs mer om Ideella jobb.

Projekt vi driver
Forum driver flera projekt för att förbättra förutsättningarna för idéburna organisationer att ha en roll i välfärden och vara en del av det politiska samtalet. Läs mer om dem här.
 
Internationella nätverk
Forum medverkar som part, och har löpande kontakt med ett flertal internationella aktörer för att följa utvecklingen av civilsamhället på internationell nivå, och olika sakfrågor. Läs mer om våra internationella nätverk här.

 

Vill du veta mer om Forums verksamheter? Ring gärna oss på 08-651 07 21 eller maila på: kansli@socialforum.se