Samverkan inom Europa

Forums frågor påverkas av vad som händer på den europeiska scenen. Därför samarbetar Forum med olika aktörer inom Europa.

EESK

Forum har fått regeringens förtroende att nominera en av ledamöterna till EESK – Ariane Rodert. Ariane är ordförande för INT-sektionen. 

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén är ett ett rådgivande EU-organ som inrättades 1957. De större EU-institutionerna (Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd, Europaparlamentet) kan dra nytta av kommitténs sakkunskap genom att begära yttranden om förslag till EU-lagstiftning. Kommittén utarbetar också yttranden på eget initiativ i frågor som den anser vara värdefulla att behandla.

EESK har 350 ledamöter från 28 EU-länder bildar en bro mellan EU och organisationerna i det civila samhället i medlemsstaterna. Sveriges 12 ledamöter är:

 • Ellen Nygren, LO
 • Thomas Abrahamsson, LO
 • Bo Jansson, Lärarnas riksförbund
 • Berivan Öngörur, TCO
 • Stefan Back, Transportföretagen
 • Erik Svensson, Almega
 • Karin Ekenger, Svenskt Näringsliv
 • Krister Andersson, Svenskt Näringsliv
 • Imse Spragg Nilsson, LSU
 • Sofia Björnsson, LRF
 • Ulrika Westerlund, RFSL
 • Ariane Rodert, Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Kontaktperson för EESK inom Forum är Ariane Rodert

Mer information finns på EESKs hemsida

Civicus

Forum är medlem i Civicus – som är en global allians av organisationer inom det civila samhället. Syftet med organisationen är att stärka medborgarnas aktivitet och engagemang, och civilsamhällets roll över hela världen. Idag finns över 4000 medlemmar i 175 länder i världen. 

Under senare år har Civicus lagt stort fokus på att följa det minskande utrymmet för civilsamhället och att försvara de demokratiska värdena genom sin årliga rapport “State of civil society report”. 

Kontaktperson för Civicus inom Forum är Göran Pettersson.

Mer information finns på Civicus hemsida

CEV

Forum är medlem i European Volunteer Center (CEV) vars medlemmar är nationella och regionala aktörer som ger stöd till frivilligt engagemang/volontärer i Europa. Alla medlemmar i CEV är organisationer som är “not-for profit och non-governmental”. CEV har medlemmar över hela Europa.

Kontaktperson för CEV inom Forum är Heidi Sandberg.

Mer information finns på CEVs hemsida