Kontakta oss
Forum
Hantverkargatan 3F
112 21 Stockholm

kansli@socialforum.se

Tel: 08-651 07 21

 

För ett öppnare och mer inkluderande Sverige

Foto: Frisk Generation

Svenska Röda Korset, Riksidrottsförbundet, Svenska kyrkan, Rädda Barnen och Forum – idéburna organisationer med social inriktning inleder nu ett samarbete för ett öppnare och mer inkluderande Sverige. Ett gemensamt arbete som sätter fokus på etableringsprocessen för nyanlända blir första steget i det nya samarbetet.

– Vi ser att Sverige går bra på många områden med exempelvis en bättre ekonomi och fler i arbete. Men många människor ser inte röken av detta. Klyftorna ökar och utsattheten i många områden är stor. Därför behöver civilsamhället samverka ännu mer. Detta är ett steg i den riktningen, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Redan i dag sker många samarbeten mellan dessa fem organisationer. Inte minst lokalt. I Västerås driver Riksidrottsförbundet och Röda Korset verksamhet där nyanlända kvinnor får möjlighet att lära sig simma. Och i Östersund bedriver Röda Korset sedan flera år olika verksamheter på asylboendet Grytan i samverkan med bland andra Svenska kyrkan. I Malmö arbetar Rädda Barnen och Röda Korset inom satsningen Framtidens hus i Lindängen.

Våra organisationer delar övertygelsen om att humanitet, medmänsklighet och mänskliga rättigheter är grundläggande för ett gott samhälle. Vi verkar för öppenhet, mångfald, jämlikhet och delaktighet. Men vi tror att vi kan göra ännu mer. Med vår långa erfarenhet av att samlas kring gemensamma idéer och verksamheter vill vi nu ta ett tydligare ansvar för ett samhälle som håller ihop och där alla människor får möjlighet att växa. Inom ramen för vår gemensamma plattform kommer vi att bedriva processer med fokus på olika frågor där vi anser att samhället behöver samla kraften.

Ett första initiativ om processen kring samhällsetablering

Det första gemensamma samarbetet kommer att handla om att utveckla etableringsprocessen tillsammans med personer som är nyanlända. Vår övertygelse är att varken vi, näringslivet eller det offentliga har gjort tillräckligt. Vi behöver göra en ordentlig synvända där vi mycket starkare än hittills dels utgår från den nyanländes perspektiv och behov, dels att vi krokar arm för att göra resan till samhällsetableringen lättare och förhoppningsvis snabbare.

Kommuner, länsstyrelser, arbetsförmedlingar och andra aktörer ställer numera mycket ofta frågor till oss idéburna organisationer. Och vi gör vad vi kan för att svara upp mot dem. Men vi kan göra mer tillsammans om vi klarar att låsa upp de systemfel som vi sett finns.

Att följa en individ hela vägen genom etableringsprocessen och att nyckelaktörer inom civilsamhället, det offentliga och näringslivet samverkar i alla steg är ledorden i arbetet.

– Vi behöver ge människor bättre förutsättningar för att skapa sitt nya liv Sverige utifrån deras egna drömmar, förutsättningar och behov. Vi alla behöver bli bättre på att fråga ”Vad vill du och hur kan jag stödja dig på vägen?”. Det betyder att vi behöver tänka och göra annorlunda än vad vi gjort tidigare. Det behöver vi göra tillsammans, säger Elisabeth Dahlén, generalsekreterare för Rädda Barnen.

Under hösten 2017 genomför vi workshops lokalt mellan oss fem organisationer för att ta fram ett nytt förslag för en etableringsprocess med nyanlända som sker tillsammans med fler sektorer!

Gemensam Samverkansplattform

Ladda hem Samverkansplattformen här

Läs också vårt pressmeddelande om samarbetet

Titta på vårt lanseringsseminarium med Civilminister Ardalan Shekarabi

Vill du veta mer om Plattformen?

Kontakta Forums generalsekreterare Göran Pettersson, goran.pettersson@socialforum

Vill du veta mer om det gemensamma initiativet för att utveckla processen kring samhällsetablering? – Kontakta:

Ludvig Sandberg, politiskt sakkunnig Samhällspolitiska avdelningen, Forum, ludvig.sandberg@socialforum.se, eller

Anna Rehnvall, Sakkunnig, Mottagande, etablering och social delaktighet,  Svenska Röda Korset, Nationella avdelningen, enhet social delaktighet,  anna.rehnvall@redcross.se  

Lillemor Lindell, Samordnare idrott för asylsökande och nyanlända, Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, lillemor.lindell@rf.se

Alexandra Fritzson| Nationell programsamordnare Etablering |Rädda Barnen, Sverigeprogrammet, alexandra.fritzson@rb.se

Carolina Grelsson,  Handläggare migration och integration, team migration, Svenska kyrkan carolina.grelsson@svenskakyrkan.se