Kontakta oss
Forum
Hantverkargatan 3F
112 21 Stockholm

kansli@socialforum.se

Tel: 08-651 07 21

 

Morgonforum

Forums seminarieverksamhet Morgonforum är en arena där olika aktörer har möjlighet att tillsammans vrida och vända på de samhällsutmaningar vi i dag står inför.

 

Vill du veta mer om Morgonforum?

Morgonforum är en plats för inspiration, kompetensutveckling och provokation. Genom sektorsövergripande samtal vill vi skapa idédebatt och bidra till ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor. Tillsammans kan vi verka för att lösa samhällets sociala, ekonomiska och ekologiska utmaningar.

Vi vill särskilt lyfta civilsamhällets funktion i samhällskontraktet. Civilsamhället som alltid bidragit med sociala innovationer och mötesplatser, bedrivit socialt arbete och idéarbete, vilket varit avgörande för välfärden och för att bygga upp tilliten i samhället. Morgonforum är ett sätt att vidga perspektivet och skapa diskussion om hur vi kan hitta nya vägar för att skapa en positiv samhällsutveckling, tillsammans.

Morgonforums verksamhet har som syfte att stärka arbetet för en hållbar samhällsutveckling där jämlikhet och allas lika värde är en bärande princip, genom att öka möjligheter och engagemang för att bidra till den sociala tilliten i samhället.

 

 Prenumerera på våra inbjudningar

* obligatoriskt